דלג לתוכן

דיווח ייצוג הולם

נכון לשנת 2021, בעיריית כפר יונה 535 עובדים, מתוכם 88 גברים (16 אחוזים) ו-447 נשים (84 אחוזים)

בעירייה 56 מנהלים (החל מדרגת מנהל/ת מחלקה): 25 גברים (45 אחוזים) ו-31 נשים (55 אחוזים)

דוח בכירים

דוח שכר ממוצע 2021

דוח שכר ממוצע 2020

דוח שכר ממוצע 2019

נתוני הייצוג ההולם לפי מעסיקים מטעם משרד המשפטים