דלג לתוכן

מנכ”ל העירייה

מנכ"ל העירייה: ששי מגידו 
דוא"ל: sassim@kfaryona.onmicrosoft.com
כתובת: בניין העירייה החדש, רחוב שרת 4 כפר יונה.

עוזר מנכ"ל: שי אהרון
טלפון: 077-5671122
דוא"ל: shaya@kfar-yona.org.il

מנכ"ל העירייה אחראי על המנהל הכללי בעירייה: הוא מנהל את משאבי האנוש של העירייה ואחראי על הדאגה לרווחת העובדים ולקידומם. כמו כן, הוא שותף מלא בקבלת ההחלטות המתוות את מדיניות העירייה, מבצע מעקב אחר ביצוע החלטות ראש העירייה, המליאה והוועדות השונות, וכן על ליווי ארגוני של ישיבות העירייה וועדות העירייה. מזכיר העירייה אחראי גם על ניהול מערך השירותים שמפעילה העירייה.

סמכויות מנכ"ל העירייה:

  • מנהל משאבי האנוש של העירייה, כולל הטיפול בשכרם, רווחתם קידומם, גיוסם ויציאתם להשתלמויות של העובדים.
  • מרכז פעילות ועדות העירייה: מליאה, הנהלה, מכרזים, כוח אדם, ועדת הנצחה וועדת שמות.
  • מנהל את ישיבות מנהלי המחלקות ואמון על תפעול המחלקות.
  • אחראי על נושאי הביטוח של העירייה.
  • אמון על קביעת נהלי עבודה.
  • מרכז תחום המחשוב בכל מוסדות העירייה, בכללם מוסדות החינוך .
  • אחראי על דוברות העירייה.
  • מנהל את הליך הבחירות לכנסת ולרשות המקומית ביישוב.