דרושים ומכרזים

מכרזים


 

שם המכרז מס' מכרז תאריך אחרון להגשה
מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה 7/2019 12.9.2019 | 12:00
ביצוע עבודות אחזקת תאורת חוץ, אחזקת שבר, עבודות פיתוח ושדרוג -תאורת חוץ ומבנים בשטח השיפוט של עיריית כפר יונה 6/2019 1.8.2019 | 12:00
הקמת 2 מגרשי כדורגל לרבות מבני שירות, טריבונות ופיתוח היקפי 04/2019 1.7.2019 | 12:00
עבודות גינון בשטח שיפוט של עיריית כפר יונה 5/2019 16.6.19 | 12:00
מתן שירותי ניהול ופיקוח על עבודות שיפוץ ותוספות בניה במוסדות ציבור 3/2019 16.6.19 | 12:00
מכרז גשר הולכי רגל 5-2019
וכתב כמויות
5/2019 7.5.19 | 12:00

להשכרת קרקע לצורך הצבת משרד מכירות זמני ברח' נעמי שמר בכפר יונה

4/2019 9.4.19 | שעה: 13:00

מרכז פומבי לאחזקה, פיתוח ותשתיות ברחבי העיר כפר יונה

2/2019 1.4.19 | שעה: 12:00

מכרז לאספקה והתקנה של מעלית נגישה בביהס איש שלום

1/19 11.02.19 | שעה:12:00

מכרז מעלית בית ספר איש שלום מרוכז כולל ביטוח

18/18 13.12.18 | שעה:12:00
מכרז לתכנון מגרש כדורגל 11/18 27.8.18 | שעה:12:00

מכרז אספקת והצבת שלטי רחוב ולוחות מודעות

*. עיריית כפר יונה מודיעה בזה על הארכת מועד המכרז עד ליום שני, 27.8.2018, בשעה 12:00.

17/18 27.8.18 | שעה:12:00
מכרז למתן שירות אספקה והתקנה של דשא סינטטי בגינות ציבוריות 14/18 30.8.18 | שעה:12:00

 

מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

דרושים


שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה תאריך אחרון להגשה עד השעה
סייעות/ים לגני הילדים ולבתי הספר לבניית מאגר ולמילוי מקום לשנה"ל תש"פ  – – – – – – – –

 

ארכיון דרושים


לחצו כאן >>> לכניסה לארכיון דרושים