דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

מכרזים


שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 4/2021 – שירותים משפטיים לעירייה   4/2021 11.3.2021

מכרז למתן שירותי מדידות עבור חיובי ארנונה

  מכרז מס' 1/2021  3.2.2021

מכרז פומבי 2/2021 (מעודכן) למתן שירותי גבייה משפטיים – קובץ זה מחליף את הקובץ אשר עלה ביום 27.1.21

פרוטוקול ישיבת מציעים מיום 3.2.21 2/2021 22.2.2021

 

מכרזי החברה הכלכלית


שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה

מכרז פומבי מס' 2/2021 – לביצוע עבודות פיתוח בחלק מגוש 8118 חלקות 129, 136 בכפר יונה

  16.3.2021

הזמנה לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים ומתכננים

הזמנה מס' 2020/3  

 


מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

דרושים עירייה


שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה תאריך אחרון להגשה
מכרז פנימי/פומבי 163/21 לתפקיד מפקח/ת תכנון ובנייה 21.3.2021
מכרז פנימי/פומבי 162/21 לתפקיד פקח חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 21.3.2021
מרכז יחידת גישור וש.י.ל מכרז מס' 141 10.3.2021
דרושים לאגף החינוך סייעות\ים לגני הילדים ולבתי ספר  

 

דרושים חברה כלכלית


 

שם המשרה תאריך אחרון להגשה

מכרז כוח אדם מספר 1/2021 לתפקיד מהנדס/ת החברה

2.3.2021