דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

דרושים עיריית כפר יונה

שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה מספר מכרז תאריך אחרון להגשה
פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 193/21 30/09/2021 בשעה 12:00
מנהל מחלקת נוער 186/21 30/09/2021 בשעה 12:00
רכז צעירים ומעורבות חברתית 187/21 30/09/2021 בשעה 12:00
לבניית מאגר דרוש סייע לגני ילדים  
לבניית מאגר דרוש סייע לתלמידים בחינוך משולב  

מכרזים עיריית כפר יונה

שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשת מועמדות / התנגדויות
הודעה על כוונת עיריית כפר יונה להתקשר עם חב' "עז ערים" עבור אחזקת מתקן הסקייטפארק   30/09/2021 
בשעה 12:00
הודעה בדבר כוונת העירייה להתקשר בפטור ספק יחיד-עם עמותת אחריי פרופיל העמותה ופרטי ההתקשרות העקרוניים   29/08/2021
בשעה 12:00
הודעה בדבר כוונת העירייה להתקשר בפטור ספק יחיד הספק "עז ערים – תשתיות רכיבה בע"מ" לשירותי תחזוקה ותיקונים במתקן סקייטפארק בעיר כפר יונה   08/08/2021

לגבי טופס מס' 4: אישור רו"ח לאמיתות היקף כספי של התקנות – העירייה תקבל הן אישור של רו"ח והן אישור של עו"ד כאחד.

אם הומציע יייתן אישור של עו"ד, יש לשנות זאת בהתאם בגוף הטופס ולחתום ליד

5/2021 12/08/2021 בשעה 12:00

מועד אחרון למתן מענה לשאלות ע"י העירייה: 04/08/2021 בשעה 16:00

8-21 10/08/2021 בשעה 12:00


מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

הגשת הסתייגויות לועדה
ניתן להעביר למייל:
osnatt@kfar-yona.org.il
עד למועד הרשום מטה:

פרוטוקולים

הסכם התקשרות

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז: מש/17/2020 למתקני משחק

02.08.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן חוזה ניהול

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז: למתן שירותי אבטחה ושמירה ש 4/2020

28.7.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן  

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח להצטיידות ל-2 גנ"י בחינוך המיוחד מיום 13.7.2021

21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן

חוזה שירותי ניהול ופיקוח – במסגרת מכרז רה/3/2020 אספקת ריהוט וציוד

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר מיום 13.7.2021 21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן
הסכם התקשרות עם משכל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר

 

– ארכיון החלטות וועדת השלושה


 

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
מכרז כוח אדם מספר 2021/3 לתפקיד מהנדס/ת החברה

3.10.21

בשעה 13:00

למכרז פומבי מס' 5/21 לביצוע עבודות עפר, פיתוח, שדרוג ותיקוני תשתיות ברחבי כפר יונה מסמכי המכרז

22.8.21

בשעה 13:00

 

מסמכים להגשת מועמדות למאגר יועצים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונהמאגר יועצים / מומחים – החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה: