דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

מכרזים


 

שם המכרז מס' מכרז תאריך אחרון להגשה
     

 

מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

דרושים


שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה תאריך אחרון להגשה עד השעה
מכרז פומבי מס' 05/20 לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית כפר יונה 28.10.2020 12:00
ממונה מחלקת חשמ ל מכרז מס' 150/2 21.9.2020 12:00
%50 עו"ס טיפול באלימות במשפחה מכרז מ"ס 148 21.9.2020 12:00
מנהל/ת חשבונות מכרז מס' 20/139 21.9.2020 12:00
מודעת דרושים מס' 137/20 לתפקיד ממלא מקום מנהל יחידת רישוי עסקים איוש המשרה לתקופה של עד 6 חודשים 21.9.2020 12:00
מהנדס/ת תשתיות מכרז מס' 20/146 – הארכת מכרז 21.9.2020 12:00
מתן הזדמנות שווה לבניית מאגר פקיד/ה בעירייה לצורך – מילוי מקום/תגבור מכרז מס' 130/20    
סייעות/ים לגני הילדים ולבתי הספר לבניית מאגר ולמילוי מקום לשנה"ל תש"פ  – – – – – – – –