דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

מכרזים


 

שם המכרז מס' מכרז תאריך אחרון להגשה
להשכרת מבנה המצוי ברח' נחל בשור 157 בכפר יונה 8/19 9/12/19

לארכיון מכרזים לחצו כאן

מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

דרושים


שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה תאריך אחרון להגשה עד השעה
מכרז מס' 118/19 – מחלקת מנהל יחידת פיקוח על הבניה בוועדה מקומית 31/12/2019 (הארכת מכרז)  
מכרז מס' 127/19 – מזכירת מחלקה בהועדה המקומית לתכנון ובניי 31/12/2019  
מכרז מס' 125/1 – בודק בקשות להיתרי בנייה 31/12/2019 (הארכת מכרז)  
סייעות/ים לגני הילדים ולבתי הספר לבניית מאגר ולמילוי מקום לשנה"ל תש"פ  – – – – – – – –

 

ארכיון דרושים


לחצו כאן >>> לכניסה לארכיון דרושים