דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

מכרזים


 

שם המכרז מס' מכרז תאריך אחרון להגשה
הזמנה לקבלת הצעות אספקת והתקנת מתקן pool למתחם סקייטפארק בספורטק דן בכפר יונה 2/2020 16.3.20 בשעה 13:00

לארכיון מכרזים לחצו כאן

מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

דרושים


שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה תאריך אחרון להגשה עד השעה
החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ – הזמנה להציע הצעות להצגת מועמדות למשרת מנהל/ת כללי 12.3.20  
מתן הזדמנות שווה לבניית מאגר פקיד/ה בעירייה לצורך – מילוי מקום/תגבור מכרז מס' 130/20    
סייעות/ים לגני הילדים ולבתי הספר לבניית מאגר ולמילוי מקום לשנה"ל תש"פ  – – – – – – – –

 

ארכיון דרושים


לחצו כאן >>> לכניסה לארכיון דרושים