דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

מכרזי כוח אדם עיריית כפר יונה

שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה מספר מכרז תאריך אחרון להגשה
מנהל מחלקת מתקני ספורט 240/22 31.05.2022 בשעה 12:00
עובד ביקורת 239/22 31.05.2022 בשעה 12:00
ממונה חשמל 238/22 31.05.2022 בשעה 12:00
פקח עירוני וחוקי עזר 237/22 31.05.2022 בשעה 12:00
מנהל מוקד שירות לתושבים 236/22 24.05.2022 בשעה 12:00
אחראי GIS 235/22 31.05.2022 בשעה 12:00
מוקדן נציג שירות ומוקד רואה 234/22 31.05.2022 בשעה 12:00
מזכיר מחלקה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה 233/22 19.05.2022 בשעה 12:00
מנהל מחלקת נכסים 232/22 24.04.2022 בשעה 12:00
בודק תוכניות 231/22 11.05.2022 בשעה 12:00
לבניית מאגר דרוש סייע לגני ילדים  
לבניית מאגר דרוש סייע לתלמידים בחינוך משולב  

נציגי ציבור בוועדות בחינה לכ"א

  • שלומית רגב
  • איריס פייט
  • סנדה בראל
  • דרור יצחק

מכרזי מיקור חוץ עיריית כפר יונה

שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשת מועמדות / התנגדויות
אספקת ציוד טכני

מחירון מעודכן

02/2022

29.05.2022

בשעה 12:00

מתן שירותי יועץ נגישות ומורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה

מענה לשאלות הבהרה 

04/2022

28.04.2022

בשעה 12:00

       
       
       
       
       
       

 

ארכיון מכרזי מיקור חוץ

אשת קשר למידע בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים: אסנת טל, עוזרת מנכ"ל העירייה: טלפון: 077-5671122; דוא"ל: osnatt@kfar-yona.org.il
לפניות בנושא ועדת ערר: arar@Kfar-yona.org.il


מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

 

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 17.2.22

מכרז: מש/20/2021 להתקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 14.2.22

מכרז: מתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני שפ/ 30/2020

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

הגשת הסתייגויות לועדה
ניתן להעביר למייל:
osnatt@kfar-yona.org.il
עד למועד הרשום מטה:

פרוטוקולים

הסכם התקשרות

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז: מש/17/2020 למתקני משחק

02.08.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן חוזה ניהול

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז: למתן שירותי אבטחה ושמירה ש 4/2020

28.7.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן  

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח להצטיידות ל-2 גנ"י בחינוך המיוחד מיום 13.7.2021

21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן

חוזה שירותי ניהול ופיקוח – במסגרת מכרז רה/3/2020 אספקת ריהוט וציוד

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר מיום 13.7.2021 21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן
הסכם התקשרות עם משכל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר

 

 


 

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
הפעלת ותחזוקת הבריכה העירונית

אמנת שירות
24.05.2022 בשעה 15:00
מנהל כללי החברה הכלכלית   15.05.2022 בשעה 14:00
מהנדס החברת הכלכלית לפיתוח כפר יונה 1/2022 06.04.2022 בשעה 13:00
מסמכי מכרז לשיפוץ היכל התרבות בכפר יונה ותוספת מבואת כניסה כולל מועדי כנס מציעים ושאלות הבהרה   

שאלון למועמד

ארכיון מכרזי החברה הכלכלית

מסמכים להגשת מועמדות למאגר יועצים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

מאגר יועצים / מומחים – החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה: