דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

מכרזי כוח אדם עיריית כפר יונה

שאלון למועמד: שאלון אישי למועמד

שם המשרה מספר מכרז תאריך אחרון להגשה
פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני 277/22 24.08.2022 בשעה 12:00
ספרן/נית בית ספר 276/22 24.08.2022 בשעה 12:00
אחראי/ת פרויקטים הנדסיים 275/22 24.08.2022 בשעה 12:00
מוקדן/נית נציג/ת שירות ומוקד רואה 274/22 24.08.2022 בשעה 12:00
פסיכולוג/ית חינוכי/ת 273/22 24.08.2022 בשעה 12:00
מדריך/כת מוגנות 272/22 24.08.2022 בשעה 12:00
מפקח/ת גינון 271/22 24.08.2022 בשעה 12:00
עובד/ת אחזקה 270/22 16.08.2022 בשעה 12:00
רכז/ת מועדונית 269/22 16.08.2022 בשעה 12:00
עובד/ת ביקורת 268/22 23.08.2022 בשעה 12:00
עובד/ת יחידת משאבי אנוש 267/22 09.08.2022 בשעה 12:00
מ"מ מנהלת המחלקה לחינוך ילדים ונוער בסיכון 266/22 24.08.2022 בשעה 12:00
פקח/ית עירוני/ת וחוקי עזר 265/22 24.08.2022 בשעה 12:00
קצין/נת ביקור סדיר 264/22 07.08.2022 בשעה 12:00
מנהל/ת אגף ספורט 263/22 07.08.2022 בשעה 12:00
לבניית מאגר דרוש/ה סייע/ת לגני ילדים  
לבניית מאגר דרוש/ה סייע/ת לתלמידים/ות בחינוך משולב  

נציגי ציבור בוועדות בחינה לכ"א

  • שלומית רגב
  • איריס פייט
  • סנדה בראל
  • דרור יצחק
  • יוסף מצובע

מכרזי מיקור חוץ עיריית כפר יונה

שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשת מועמדות / התנגדויות
אספקת מוצרי מזון וחומרי ניקוי עבור אגפי עיריית כפר יונה

 

15/2022

31.08.2022

בשעה 12:00

 

קבלת שירותים לפי חוק טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

הודעה על דחיית המועד אחרון להגשת הצעות

14/2022

21.09.2022

בשעה 12:00

 

מסגרת לקבלן תשתיות ואחזקה עבור אגף הנדסה ואגף שפ"ע

 

13/2022

31.08.2022

בשעה 12:00

יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית בעיריית כפר יונה

 

 

23.08.2022

בשעה 12:00

שירותי ניטור והדברת מזיקים ועשבייה

 

8/2022

17.08.2022

בשעה 12:00

הקמה, תפעול ותחזוקת אתר אינטרנט לעיריית כפר יונה

מענה על שאלות הבהרה 13.07.2022

9/2022

24.07.2022

בשעה 12:00

פרסום מודעות עירוניות בעיתונות הארצית

מסמך הבהרות 20.07.2022

10/2022

24.07.2022

בשעה 12:00

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מכון דוידסון

שירותי הכשרת מורים , בניית תוכנית לימודים ומתן כלים להוראת מצוינות לקבוצות בגיל חט"ב
במדעים ובמתמטיקה

 

28.06.2022

בשעה 12:00

שירותי הנהלת חשבונות, חשבונאות וחשבות שכר

מענה לשאלות הבהרה – מכרז 11.2022

מסמך הבהרות מספר 2

11/2022

28.06.2022

בשעה 12:00

 

ארכיון מכרזי מיקור חוץ

מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום לביצוע סימון כבישים עם חברת משכ"ל מיום 16.08.2022

מכרז: סכ/31/2022

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לעבודות פיתוח נופי ואחזקת שטחי גינון עם חברת משכ"ל מיום 14.08.2022

מכרז: גנ/19/2021

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום עם חברת משכ"ל מיום 02.08.2022

מכרז: מ"ג

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי
פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מיום 13.07.2022

מכרז: מש/20/2021

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום  מיום 29.06.2022

מכרז: מח/ 28/2021  לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מיום 26.06.2022

מכרז: רה/17/2021 מכרז לאספקת ריהוט וציוד

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מיום 30.5.22

מכרז: מי/2021/5 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים לחט"ב זמנית בשכונת שרונה

 

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 17.2.22

מכרז: מש/20/2021 להתקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 14.2.22

מכרז: מתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני שפ/ 30/2020

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

הגשת הסתייגויות לועדה
ניתן להעביר למייל:
osnatt@kfar-yona.org.il
עד למועד הרשום מטה:

פרוטוקולים

הסכם התקשרות

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז: מש/17/2020 למתקני משחק

02.08.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן חוזה ניהול

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז: למתן שירותי אבטחה ושמירה ש 4/2020

28.7.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן  

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח להצטיידות ל-2 גנ"י בחינוך המיוחד מיום 13.7.2021

21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן

חוזה שירותי ניהול ופיקוח – במסגרת מכרז רה/3/2020 אספקת ריהוט וציוד

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר מיום 13.7.2021 21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן
הסכם התקשרות עם משכל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר

 

 

אשת קשר למידע בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים: ליאת בידני, מנהלת רכש, מכרזים והתקשרויות. טלפון: 077-5671188 דוא"ל: liatb@Kfar-yona.org.i

 


 

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
ראש אגף הנדסה

 

12.09.2022 בשעה 12:00
שירותי חשבות, הנהלת חשבונות, תקציב ויעוץ חשבונאי

מענה לשאלות הבהרה

פרטי ממליצים

10.07.2022 בשעה 12:00
     
     
     

שאלון למועמד

ארכיון מכרזי החברה הכלכלית

מסמכים להגשת מועמדות למאגר יועצים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

מאגר יועצים / מומחים – החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה: