דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

מכרזי כוח אדם עיריית כפר יונה

שאלון למועמד: שאלון אישי למועמד

שם המשרה מספר מכרז תאריך אחרון להגשה
מנהל/ת מחלקת תשתיות 324/23 14.02.2023
מוקדן/נית נציג/ת שירות ומוקד רואה 323/23 14.02.2023
מנהל/ת יחידת הגיל הרך 322/23 02.02.2023
מדריך/כת מוגנות 321/23 14.02.2023
בודק/ת תוכניות 318/23 14.02.2023
פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 317/23 14.02.2023
פקח/ית עירוני/ת וחוקי עזר 316/22 02.02.2023
אחראי/ת פרויקטים הנדסיים 314/22 14.02.2023
מנהל/ת מחלקת מתקני ספורט 313/22 02.02.2023
מזכיר/ת ראשי/ת בבית ספר 311/22 24.01.2023
לבניית מאגר דרוש/ה סייע/ת לגני ילדים  
לבניית מאגר דרוש/ה סייע/ת לתלמידים/ות בחינוך משולב  

נציגי ציבור בוועדות בחינה לכ"א

  • שלומית רגב
  • איריס פייט
  • סנדה בראל
  • דרור יצחק
  • יוסף מצובע

מכרזי מיקור חוץ עיריית כפר יונה

שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשת מועמדות / התנגדויות
חבר/ת ועדת ערר לענייני ארנונה כללית בעיריית כפר יונה

 

 

16.02.2023
בשעה 12:00

שירותים משפטיים לוועדה לתכנון ובנייה

מסמך הבהרות מספר 1 – מכרז 01/2023

01/2023

29.01.2023
בשעה 12:00

שירותי ייעוץ ארגוני

מידע בדבר ניסיון המציע פרטים אישיים וניסיון מקצועי

20/2022

11.01.2023
בשעה 12:00

לכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה

מסמך הבהרות מס 1 – מכרז לכידת בעלי חיים

מסמך הבהרות מספר 2 – מכרז לכידת בעלי חיים

16/2022

08.02.2003
בשעה 12:00

אספקת כלי אצירה לתושבים

מענה לשאלות הבהרה מספר 1

מענה לשאלות הבהרה מספר 2

פרוטוקול מפגש מציעים מיום 04.12.2022

פרוטוקול מפגש מציעים מיום 08.12.2022

24/2022

28.12.2022
בשעה 08:30

הפעלת בית כנסת בכפר יונה – חלק מחלקה 10 בגוש 8152

מענה לשאלות הבהרה מספר 1

 26/2022

04.01.2023
בשעה 12:00

קבלת הצעות לתוכנת ניהול, רישום ושיבוץ עבור אגף החינוך

מענה לשאלות הבהרה מספר 1

מענה לשאלות הבהרה מספר 2

25/2022

22.12.2022
בשעה 12:00

רשימת זוכים במכרזים לאחר החלטת ועדת מכרזים לשנת 2022

ארכיון מכרזי מיקור חוץ

חברי ועדת מכרזים

עמית אזולאי

עמרי פרבר

 

אחראית על מתן מידע בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים:

שני רוימי בס, מנהלת רכש, מכרזים והתקשרויות: טלפון 077-5671188; דוא"ל shanirb@kfar-yona.org.il

 

פניות לגבי ועדת ערר: 

arar@kfar-yona.org.il

מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

 

החלטה על התקשרות לליסינג תפעולי לכלי רכב עם חברת משכ"ל מיום 19.10.2022
מכרז: לת/15/2021  

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על אספקה, התקנה, שיפוץ של ציוד כיבוי אש, עם חברת משכ"ל מיום 22.09.2022
מכרז: מכ/ 13/2022

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים עם חברת משכ"ל מיום 22.09.2022 
מכרז: הס/ 8/2022

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום לביצוע סימון כבישים עם חברת משכ"ל מיום 16.08.2022

מכרז: סכ/31/2022

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לעבודות פיתוח נופי ואחזקת שטחי גינון עם חברת משכ"ל מיום 14.08.2022

מכרז: גנ/19/2021

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום עם חברת משכ"ל מיום 02.08.2022

מכרז: מ"ג

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי
פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מיום 13.07.2022

מכרז: מש/20/2021

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום  מיום 29.06.2022

מכרז: מח/ 28/2021  לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מיום 26.06.2022

מכרז: רה/17/2021 מכרז לאספקת ריהוט וציוד

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מיום 30.5.22

מכרז: מי/2021/5 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים לחט"ב זמנית בשכונת שרונה

 

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 17.2.22

מכרז: מש/20/2021 להתקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 14.2.22

מכרז: מתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני שפ/ 30/2020

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

הגשת הסתייגויות לועדה
ניתן להעביר למייל:
osnatt@kfar-yona.org.il
עד למועד הרשום מטה:

פרוטוקולים

הסכם התקשרות

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז: מש/17/2020 למתקני משחק

02.08.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן חוזה ניהול

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז: למתן שירותי אבטחה ושמירה ש 4/2020

28.7.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן  

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח להצטיידות ל-2 גנ"י בחינוך המיוחד מיום 13.7.2021

21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן

חוזה שירותי ניהול ופיקוח – במסגרת מכרז רה/3/2020 אספקת ריהוט וציוד

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר מיום 13.7.2021 21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן
הסכם התקשרות עם משכל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר

 

 

 


 

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
מנכ"ל/ית החברה הכלכלית

 

10.01.2023 בשעה 12:00

שאלון למועמד

ארכיון מכרזי החברה הכלכלית

מסמכים להגשת מועמדות למאגר יועצים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

מאגר יועצים / מומחים – החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה: