דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

דרושים עיריית כפר יונה

שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה תאריך אחרון להגשה
ממלא מקום לבודק תוכניות 01/08/2021 בשעה 12:00
עובדות סוציאליות 31/07/2021
עובד אחזקה דרושים מס' 188 28/07/2021 בשעה 12:00
לבורנט בבית ספר מכרז מספר 171 – הארכת מכרז 01/08/2021 בשעה 12:00
מרכז צעירים ומעורבות חברתית מכרז מספר 187 01/08/2021 בשעה 12:00
מנהל מחלקת נוער מכרז מספר 186 01/08/2021 בשעה 12:00
מנהל מחסנים מכרז מספר 185 01/08/2021 בשעה 12:00
ממונה חשמל מכרז מספר 184 01/08/2021 בשעה 12:00
לבניית מאגר דרוש סייע לגני ילדים
לבניית מאגר דרוש סייע לתלמידים בחינוך משולב

מכרזים עיריית כפר יונה

שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשה
  5/2021 28/07/2021 בשעה 12:00
  8-21 01/08/2021 בשעה 12:00


מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

הגשת הסתייגויות לועדה
ניתן להעביר למייל:
osnatt@kfar-yona.org.il
עד למועד הרשום מטה:

פרוטוקולים

הסכם התקשרות

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז: מש/17/2020 למתקני משחק

02.08.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן  

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז: למתן שירותי אבטחה ושמירה ש 4/2020

28.7.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן  

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח להצטיידות ל-2 גנ"י בחינוך המיוחד מיום 13.7.2021

21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן

חוזה שירותי ניהול ופיקוח – במסגרת מכרז רה/3/2020 אספקת ריהוט וציוד

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר מיום 13.7.2021 21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן
 

 

– ארכיון החלטות וועדת השלושהדרושים החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המשרה תאריך אחרון להגשה

 

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה


מאגר יועצים / מומחים – החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה: