דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

מכרזי כוח אדם עיריית כפר יונה

שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה מספר מכרז תאריך אחרון להגשה
עובד אחזקה 194/21 15/12/2021 בשעה 12:00
מנהל רשת – System Administrator 204/21 15/12/2021 בשעה 12:00
ממלא מקום ספרן בבית הספר 207/21 15/12/2021 בשעה 12:00
ממלא מקום עובד קידום נוער 189/21 15/12/2021 בשעה 12:00
פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 208/21 15/12/2021 בשעה 12:00
מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה 209/21 15/12/2021 בשעה 12:00
רכז צעירים ומעורבות חברתית 187/21 15/12/2021 בשעה 12:00
לבורנט בבית ספר 210/21 15/12/2021 בשעה 12:00
פקח חנייה וחוקי עזר 200/21 21/11/2021 בשעה 12:00
מוקדן נציג שירות ומוקד רואה 203/21 21/11/2021 בשעה 12:00
מדריך מוגנות 199/21 21/11/2021 בשעה 12:00
רכז תברואה 206/21 14/11/2021 בשעה 12:00
ממונה חשמל 205/21 14/11/2021 בשעה 12:00
לבניית מאגר דרוש סייע לגני ילדים  
לבניית מאגר דרוש סייע לתלמידים בחינוך משולב  

נציגי ציבור בוועדות בחינה לכ"א

  • שלומית רגב
  • איריס פייט
  • סנדה בראל
  • דרור יצחק

מכרזי מיקור חוץ עיריית כפר יונה

שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשת מועמדות / התנגדויות
הודעה על הודעה על כוונה להתקשר עם "שותפויות רוטשילד״ לצורך הקמה והפעלה של מערך הכשרה עבור מנהלים בדרגי ביניים במרחב המקומי    

21.11.2021
בשעה 12:00

 

ארכיון מכרזי מיקור חוץ

אשת קשר למידע בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים: אסנת טל, עוזרת מנכ"ל העירייה: טלפון: 077-5671122; דוא"ל: osnatt@kfar-yona.org.il
לפניות בנושא ועדת ערר: arar@Kfar-yona.org.il


מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

– ארכיון החלטות וועדת השלושה


 

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מבנה והקמת המרכז לצעירים

מסמכי המכרז והנחיות למציעים

חוברת אומדן 

סניטרי מאושר

דוח קרקע

תכנון איטום ובידוד

חוברת מפרטים

חוות דעת אקוסטיתת סביבתית

נספח נגישות

קובץ הבהרות

הבהרה יזומה מטעם החברה הכלכלית

פרוטוקול סיור קבלנים 21.11.21 מרכז צעירים

28.11.21
בשעה 12:00 

הזמנה לקבלת הצעות להקמת בית כנסת בשכונת שרונה

28.11.21
בשעה 12:00

 

מסמכים להגשת מועמדות למאגר יועצים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

מאגר יועצים / מומחים – החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה: