דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

דרושים עירייה


שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה תאריך אחרון להגשה
ממלא מקום לתפקיד עובד אחזקה 6.5.21 בשעה 12:00
דרוש לתפקיד מנהל מחלקת נכסים 13.5.21 בשעה 12:00
מנהל מחלקת תברואה 13.5.21 בשעה 12:00
פקח/ית חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית 13.5.21 בשעה 12:00
תפקיד חבר/ת ועדת ערר  לענייני ארנונה 13.5.21 בשעה 12:00 (הארכה)
מלווה לעולי אתיופיה

13.5.21 בשעה 12:00

פקח מסייע במערך הפיקוח

13.5.21 בשעה 12:00

לבניית מאגר דרוש סייע לגני ילדים
לבניית מאגר דרוש סייע לתלמידים בחינוך משולב
קול קורא להשתתפות נציגי ציבור  31/05/2021

 

דרושים חברה כלכלית


 

שם המשרה תאריך אחרון להגשה

 

 

מכרזים


שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשה

מכרז ביטוחי העירייה

6-21  

 

מכרזי החברה הכלכלית


שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה

 


מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח: