דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

מכרזי כוח אדם עיריית כפר יונה

שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה מספר מכרז תאריך אחרון להגשה
ממלא מקום פקיד כללי   19.1.2022 בשעה 12:00
ממלא מקום מזכיר בית ספר 216/22 23.1.2022 בשעה 12:00
רכז נגישות 215/22 23.1.2022 בשעה 12:00
פקח מסייע המערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני) 214/22 24.1.2022 בשעה 12:00
לבניית מאגר דרוש סייע לגני ילדים  
לבניית מאגר דרוש סייע לתלמידים בחינוך משולב  

נציגי ציבור בוועדות בחינה לכ"א

  • שלומית רגב
  • איריס פייט
  • סנדה בראל
  • דרור יצחק

מכרזי מיקור חוץ עיריית כפר יונה

שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשת מועמדות / התנגדויות
שירותי מילוי מקום עובדי הוראה (ספרנים, מנהלי רשת ולבורנטים) מענה לשאלות הבהרה 11/2021 6.1.2022

 

ארכיון מכרזי מיקור חוץ

אשת קשר למידע בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים: אסנת טל, עוזרת מנכ"ל העירייה: טלפון: 077-5671122; דוא"ל: osnatt@kfar-yona.org.il
לפניות בנושא ועדת ערר: arar@Kfar-yona.org.il


מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

– ארכיון החלטות וועדת השלושה


 

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
מכרז לשיפוץ היכל התרבות בכפר יונה ותוספת מבואת כניסה   25.1.2022 בשעה 12:00
מסמכי מכרז לשיפוץ היכל התרבות בכפר יונה ותוספת מבואת כניסה כולל מועדי כנס מציעים ושאלות הבהרה   

ארכיון מכרזי החברה הכלכלית

מסמכים להגשת מועמדות למאגר יועצים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

מאגר יועצים / מומחים – החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה: