דלג לתוכן

דרושים ומכרזים

מכרזי כוח אדם עיריית כפר יונה

שאלון למועמד: שאלון אישי למועמד

שם המשרה מספר מכרז תאריך אחרון להגשה
קצין/נת ביקור סדיר 289/22 02.10.2022 בשעה 12:00
פקח/ית עירוני/ת וחוקי עזר 288/22 02.10.2022 בשעה 12:00
עובד/ת ביקורת 287/22 02.10.2022 בשעה 12:00
מנהל/ת מחלקת מתקני ספורט 286/22 02.10.2022 בשעה 12:00
בודק/ת בקשות להיתרי בנייה 285/22 02.10.2022 בשעה 12:00
אב/אם בית איש/אשת תחזוקה בבית ספר 284/22 02.10.2022 בשעה 12:00
נציג/ת שירות ומוקד רואה 283/22 02.10.2022 בשעה 12:00
מפקח/ת גינון 282/22 02.10.2022 בשעה 12:00
פסיכולוג/ית חינוכי/ת 273/22 02.10.2022 בשעה 12:00
מ"מ לתפקיד אדריכל הרשות המקומית/ועדה מקומית לתכנון ובנייה ומ"מ מהנדס העירייה 281/22 28.09.2022 בשעה 12:00

מזכיר/ת מחלקה

280/22 13.09.2022 בשעה 12:00
עובד/ת יחידת משאבי אנוש 279/22 13.09.2022 בשעה 12:00
עובד/ת אחזקה 270/22 13.09.2022 בשעה 12:00
מדריך/כת מוגנות 272/22 13.09.2022 בשעה 12:00
מנהל/ת המחלקה לחינוך ילדים/ות ונוער בסיכון 278/22 13.09.2022 בשעה 12:00
אחראי/ת פרויקטים הנדסיים 275/22 13.09.2022 בשעה 12:00
לבניית מאגר דרוש/ה סייע/ת לגני ילדים  
לבניית מאגר דרוש/ה סייע/ת לתלמידים/ות בחינוך משולב  

נציגי ציבור בוועדות בחינה לכ"א

  • שלומית רגב
  • איריס פייט
  • סנדה בראל
  • דרור יצחק
  • יוסף מצובע

מכרזי מיקור חוץ עיריית כפר יונה

שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשת מועמדות / התנגדויות
יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית בעיריית כפר יונה

 

13/2022

03.10.2022
בשעה 12:00

מערכת מידע גיאוגרפית

פרוטוקול מפגש הבהרות

17/2022

25.10.2022
בשעה 12:00

מערכת לניהול ועדה, מערכת נכסים, אתר אינטרנט ועדכון ייעודי קרקע

פרוטוקול כנס מציעים

לוח זמנים עדכני למכרז

מענה לשאלות הבהרה – מכרז 18/2022

18/2022

20.09.2022
בשעה 12:00

אספקת מוצרי מזון וחומרי ניקוי עבור אגפי עיריית כפר יונה

מענה לשאלות הבהרה מספר 1

מענה לשאלות הבהרה מספר 2

הודעה על הארכת מועד סיום המכרז

15/2022

29.09.2022

בשעה 12:00

 

קבלת שירותים לפי חוק טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

הודעה על דחיית המועד אחרון להגשת הצעות

מסמך הבהרות ושינויים

14/2022

21.09.2022

בשעה 12:00

 

מסגרת לקבלן תשתיות ואחזקה עבור אגף הנדסה ואגף שפ"ע

 

13/2022

31.08.2022

בשעה 12:00

 

ארכיון מכרזי מיקור חוץ

חברי ועדת מכרזים

צבי ימין, יו"ר

עמית אזולאי

עמרי פרבר

מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

 

החלטה על אספקה, התקנה, שיפוץ של ציוד כיבוי אש, עם חברת משכ"ל מיום 22.09.2022
מכרז: מכ/ 13/2022

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים עם חברת משכ"ל מיום 22.09.2022 
מכרז: הס/ 8/2022

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום לביצוע סימון כבישים עם חברת משכ"ל מיום 16.08.2022

מכרז: סכ/31/2022

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לעבודות פיתוח נופי ואחזקת שטחי גינון עם חברת משכ"ל מיום 14.08.2022

מכרז: גנ/19/2021

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום עם חברת משכ"ל מיום 02.08.2022

מכרז: מ"ג

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי
פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות מיום 13.07.2022

מכרז: מש/20/2021

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום  מיום 29.06.2022

מכרז: מח/ 28/2021  לשירותי IT, סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מיום 26.06.2022

מכרז: רה/17/2021 מכרז לאספקת ריהוט וציוד

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום מיום 30.5.22

מכרז: מי/2021/5 לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים לחט"ב זמנית בשכונת שרונה

 

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 17.2.22

מכרז: מש/20/2021 להתקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 14.2.22

מכרז: מתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים וחופים ושירותי טיאוט מכני שפ/ 30/2020

 

לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן

 

ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

הגשת הסתייגויות לועדה
ניתן להעביר למייל:
osnatt@kfar-yona.org.il
עד למועד הרשום מטה:

פרוטוקולים

הסכם התקשרות

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז: מש/17/2020 למתקני משחק

02.08.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן חוזה ניהול

החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז: למתן שירותי אבטחה ושמירה ש 4/2020

28.7.2021 לצפייה בפרוטוקול לחצו כאן  

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח להצטיידות ל-2 גנ"י בחינוך המיוחד מיום 13.7.2021

21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן

חוזה שירותי ניהול ופיקוח – במסגרת מכרז רה/3/2020 אספקת ריהוט וציוד

פרוטוקול החלטה על התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר מיום 13.7.2021 21.7.2021 לצפיה בפרוטוקול
לחצו כאן
הסכם התקשרות עם משכל לשירותי ניהול ופיקוח לביצוע סימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר

 

 

אשת קשר למידע בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים: ליאת בידני, מנהלת רכש, מכרזים והתקשרויות. טלפון: 077-5671188 דוא"ל: liatb@Kfar-yona.org.i

 


 

מכרזי החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
אספקת והתקנת כסאות תיאטרון בהיכל התרבות

 מכרז 9/2022
הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

20.10.2022 בשעה 12:00
ראש אגף הנדסה

 

12.09.2022 בשעה 12:00
     
     
     

שאלון למועמד

ארכיון מכרזי החברה הכלכלית

מסמכים להגשת מועמדות למאגר יועצים של החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

מאגר יועצים / מומחים – החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה: