דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

מכרזים


שם המכרז הערות מס' מכרז תאריך אחרון להגשה
מכרז להפעלת מרכז יום טיפולי סיעודי ותעסוקה לאנשים עם צרכים מיוחדים. לכניסה לישיבת הבהרות בזום לחצו כאן 06/20 1.12.2020
מכרז פומבי מס' 05/20 לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית כפר יונה הודעה למציעים בנושא סיור קבלנים 05/20 28.10.2020

 

מכרזי החברה הכלכלית


שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
הזמנה לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים ומתכננים הזמנה מס' 2020/3  
     

 


מאגר יועצים / מומחים – עיריית כפר יונה:


ועדת השלושה – החלטות על שירותי ניהול ופיקוח:

דרושים


שאלון למועמד: שאלון אישי: מועמדות למכרז

שם המשרה תאריך אחרון להגשה
מנהל/, אגף חינוך 10.12.2020
מכרז פנימי חיצוני מהנדס/ת תשתיות 146/20 1.12.2020
נספח א' מכרז פנימי/חיצוני עו"ס טיפול באלימות במשפחה 1.12.2020