פרוטוקול ועדת התקשרויות בנושא יועץ תנועה לאגף הנדסה

פרוטוקול ועדת התקשרויות בנושא יועץ תנועה לאגף הנדסה