הביגודית של כפר יונה

החלו עבודות שדרוג המרחב הציבורי הסמוך לביגודית העירונית ברח' הנרקיס 6. בתוכנית הסדרת מפרץ חנייה, ריצוף רחבת הכניסה ובניית מדרכה.

ביגודית

שדרוג רחבת הכניסה עלה כצורך במהלך סיור שקיימה ראש העירייה שושי כחלון כידור בחנות הביגודית ובמסגרת עבודות פיתוח התשתיות ברחוב עולי הגרדום.

למי שלא מכיר … חנות הביגודית מופעלת על ידי המתנדבת רינה אשרם ומתנדבים נוספים המקבלים תרומות של בגדים, משחקים וחפצי נוי. המוצרים ממומיינים ונמכרים במחיר של 1 ₪ לכל דורש, הכסף שנאסף חוזר לקהילה.

ביגודית