דלג לתוכן

הודעה על אישור קבלת תרומה

הודעה על אישור קבלת תרומה

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2016 -נוהל קבלת תרומות , מודיעה ההעירייה על אישור קבלת תרומת תווי קנייה בסך של 30,000 ₪.