דלג לתוכן

הודעה על קבלת תרומה

בהתאם לסעיף 12 לנוהל קבלת תרומות (חוזר מנכ"ל 4/2016), מודיעה העירייה על קבלת תרומה בסך 1.4 מיליון ש"ח עבור השתתפות בהקמת בית כנסת בשכונת שרונה.

התרומה הינה מעזבון המנוח סעדון יוסף ז"ל, באמצעות מנהלי העזבון מר רחמים אטיאס ומר אוזן משה.

פרוטוקול וועדת התרומות (קובץ סרוק)

פרוטוקול וועדת התרומות (קובץ נגיש)