ארכיון חדשות

פעילות משרדי העירייה בחג פסח

11.04.2019 15:17

18/04/2017 – יום חמישי משרדי העירייה יסגרו בשעה 13:00 משרדי העירייה יהיו סגורים בחוה"מ פסח מיום 19/04/2019 ועד יום 27/04/2018 מוקד 106 יפעל 24/7