ארכיון חדשות

עבודות לפיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב בשכונת גבעת אלונים.

17.12.2019 12:16

הודעה בדבר פיתוח ושדרוג תשתיות המים והביוב בשכונת גבעת אלונים: