ארכיון חדשות

הארכת מועד להגשת בקשות להנחה מארנונה של מוסדות מתנדבים לשירות הציבור

30.04.2020 16:03

פורסם חוזר מנכ"ל 7/2020 אשר מאריך את המועד להגשת בקשות להנחה מארנונה של מוסדות מתנדבים לשירות הציבור בחודש ימים עד ליום 1.6.2020

לפרטים נוספים