ארכיון חדשות

פרוייקט הסריקה של ארכיב תיקי הבניין

09.06.2020 13:11

הודעה על כוונת העירייה לפרסם את ארכיב ההיתרים באתר הוועדה

לפרטים נוספים