דלג לתוכן

ארכיון חדשות

ההגבלות החדשות הנדרשות נוכח העלייה החדה בהיקף התחלואה בנגיף הקורונה

בהמשך להחלטת ממשלת ישראל ולאחר שהכנסת אישרה את ההחלטה להלן ההגבלות החדשות הנדרשות נוכח העלייה החדה בהיקף התחלואה בנגיף הקורונה

ההגבלות החדשות הנדרשות נוכח העלייה החדה בהיקף התחלואה בנגיף הקורונה