ארכיון חדשות

ההגבלות החדשות הנדרשות נוכח העלייה החדה בהיקף התחלואה בנגיף הקורונה

08.07.2020 09:54

בהמשך להחלטת ממשלת ישראל ולאחר שהכנסת אישרה את ההחלטה להלן ההגבלות החדשות הנדרשות נוכח העלייה החדה בהיקף התחלואה בנגיף הקורונה