ארכיון חדשות

פעילות משרדי העירייה בחגי תשרי

06.09.2020 18:00

ראש השנה 18/9 – 20/9 משרדי העירייה יהיו סגורים.
יום כיפור 27/09 – 28/9 משרדי העירייה יהיו סגורים.
ערב סוכות וחול המועד - 2/10 -10/10 משרדי העירייה יהיו סגורים.
העירייה תשוב לפעילות ביום ראשון 11/10/20 אסרו חג סוכות.