דלג לתוכן

החזקת כלב מסוכן

הנדון:החזקת כלב מסוכן

החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס ג" 2002 צו להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון
התוספת לחוק , ) התשס"ה 2004 קובע :
"כלב מסוכן – " כלב השייך לגזע מסוכן וכן כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין
דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן. לפי התקנות החדשות,
ייאסר לייבא כלבים מסוג זה לישראל וכן אסורה העברת הכלב לאחר, אלא לרופא הווטרינר
העירוני או למערכת הביטחון .
מי שיפרו את התקנות יהיו צפויים לעונשי מאסר או קנסות .
להל"ן רשימת הכלבים המסוכנים שהוגדרו בחוק :

. 1 אמריקן סטפורשייר בול טרייר (אמסטף )
. 2 בול טרייר
. 3 דוגה ארגנטינ יא
. 4 טוסה יפני
. 5 סטפורשייר בול טרייר (סטאף אנגלי )
. 6 פיט בול טרייר
. 7 פילה ברזילאי
. 8 רוטווילר
וכל הכלבים המעורבים עם גזעים אלה
בעלי כלבים אלה חייבים לעמוד בתנאים הבאים :
. 1 לחסן את הכלב נגד כלבת ולהוציא עבורו רישיון בעירייה – כל שנה !
. 2 לסמנו בשבב אלקטרוני .
. 3 לדאוג לבצע בכלב ניתוח לסירוסו באם הוא זכר, או ניתוח עיקור במידה ומדובר בנקבה.
. 4 בזמן שהותו עם ילדים שמתחת לגיל 16 יחסם פי הכלב במחסום .
.5 ברשות הרבים יהיה הכלב :
א. קשור ברצועה קצרה שאינה עולה על 2 מטר .
ב. מוחזק על ידי אדם בן 18 לפחות השולט בו באופן מוחלט .
ג. פיו של הכלב חסום במחסום .
. 6 לגדר את חצר ביתו ובכניסה לחצר יציב שלט "זהירות כלב מסוכן" באותיות בגודל 5 ס"מ
לפחות .
"ד ר אודי זהרוני
רופא וטרינר