הנחה בארנונה לעסקים עקב משבר הקורונה

בעקבות מגיפת הקורונה, פורסמו ברשומות בתאריך 21.4.2020 תקנות מפורטות למתן פטור מתשלום ארנונה לנכסים אשר הינם עסקים.

נכסים העונים על ההגדרה בתקנות יהיו זכאים לפטור מתשלום ארנונה וזאת לתקופה של 3 חודשים החל מיום 1.3.2020 ועד 31.5.2020.

זכאים לפטור רק מחזיקים שהחזיקו בנכס לאחר 29.2.2020.

אין צורך בהגשת בקשה לצורך קבלת הפטור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת גבייה, לגב' מאיטה בן ברוך, בטלפון: 077-5671121.

התקנות המלאות מפורסמות בקישור הבא: תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מ' 2) התש"ף – 2020