הנחת אבן פינה הצופים שבט "רגבים"

הנחת אבן פינה למבנה תנוער הנוער הצופים שבט רגבים