הקמת שיטור עירוני בכפר יונה!

הקמת שיטור עירוני בכפר יונה!
 היחידה תשפר משמעותית את תחושת הביטחון האישי לתושב.

המשרד לביטחון פנים ומשרד הפנים, אשרו השבוע את הקמתה של תחנת שיטור עירונית בכפר יונה, אשר תפעל כחלק בלתי נפרד ממנהלת מערכי האכיפה העירוניים של משטרת ישראל ובשיתוף פעולה מלא עם יחידת האבטחה העירוני בעיר. הקמתה של היחידה, צפויה לשפר ולשדרג משמעותית את כל תפיסת הביטחון האישי של התושבים ולהבטיח את איכות החיים ביישוב.

מזה שנים רבות שעיריית כפר יונה, מפעילה מכבש לחצים על המשרד לביטחון פנים להקמת יחידת שיטור עירוני, תוך שימת דגש על המחויבות שנטלה על עצמה העירייה, לקיים מערך אבטחה עירוני הכולל כיום את השיטור הקהילתי, השיטור משולב, פעילויות אכיפה ומניעה של יחידות הפיקוח והסיור של העירייה והמשא"ז. השבוע, הודיע השר לביטחון פנים לראש העיר אפי דרעי, כי בקשתו להקמת יחידת שיטור עירוני אושרה ותצא לדרך בחודשים הקרובים.

מערך האכיפה העירוני יפעל ככוח משולב עם יחידת השיטור החדשה, ויכלול כוחות שיטור ופיקוח עירוני, שמטרתם יהיה להרתיע, למנוע ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי-חברתית. תפקידו של מערך זה יסייע במימוש יעדי אכיפה העירוניים ובחיזוק תחושת הביטחון האישי של תושבי כפר יונה במרחב העירוני.

שיטת האבטחה ותפיסת הביטחון של כפר יונה, צפויה להשתנות – לא עוד סיירים ופקחים ללא סמכויות פורמליות, אלא שוטרים ופקחים שיפעלו בעיר עם סמכויות שיטור מלאות. כמו כן, יבוטלו עמדות השמירה בשלוש הכניסות לעיר, ובמקום זאת יתקיימו סיורים ופעילויות אכיפה שוטפות של השוטרים והפקחים במשמרות 24/7 לאורך היום והלילה.