התחדשנו בשלטי רחוב חדשים!

התחדשנו בשלטי רחוב חדשים!

אנו שמחים לבשר לכם תושבים יקרים, כי בימים אלו, החלה עיריית כפר יונה בעבודות להחלפת כל שלטי הרחוב בעיר, לשלטים חדשניים וזוהרים בלילה. 
בשלב הראשון יוחלפו כל השלטים הישנים והדהויים, בשלטים חדשים ובשלב השני יוחלפו גם לוחות המודעות בעיר ללוחות חדשים וקומוניקטיבים.

בכפר יונה שומרים על איכות חיים!