דלג לתוכן

וטרינר רשותי

וטרינר רשותי: ד"ר אודי זהרוני

טלפון:  09-8909579

כתובת:  רחוב ההדרים (סמוך לבית ספר בר אילן)

פקס:  15397774173

דוא"ל  vet@kfar-yona.org.il

ימים ושעות קבלת קהל: יום חמישי בין השעות 14:00-17:00

 

וטרינר הרשות אמון על הסדרת החזקת בעלי חיים בישוב וטיפול ומניעת מחלות המופצות על ידם. תושבי הרשות מחויבים לנהוג על פי החוקים והתקנות, בתחום זה בכדי למנוע אירועי תקיפה והדבקות במחלות.

החזקת כלבים:

אדם אשר ברשותו כלב, יוודא כי הכלב חוסן נגד כלבת כנדרש וכי סומן באמצעות שבב אלקטרוני המהווה אמצעי זיהוי. חיסון כלבים נגד כלבת וסימון בשבב אלקטרוני ניתן לבצע אצל וטרינר הרשות ביום ה', בין השעות 14:00 ל-17:00 במשרד המחלקה הוטרינרית  ברחוב ההדרים ליד ביה"ס בר-אילן וסניף בני עקיבא. ניתן לשלם עבור חיסון הכלבת והאגרה השנתית של רשיון הכלבת, בכרטיס אשראי בלבד במשרד הרופא הוטרינר העירוני. בכל מקרה של שינוי בסטאטוס הכלב (מוות, נמסר, אבד, כלב חדש וכו'), יש לדווח מיידית למשרד הווטירינר מייל  vet@kfar-yona.org.ilאו בפקס 15397774173

אין לשחרר כלב לשוטט ללא השגחה, אלא יש לשמור עליו קשור וברצועה במידה והכלב "מגזע מסוכן" נדרש גם מחסום לפיו. חל איסור על השארת צרכי כלבים ברחבי היישוב, ועל בעל הכלב לאסוף את הצרכים ולהשליכם לפח. כלב משוטט שילכד, יועבר להסגר ובגין זאת ייקנס בעל הכלב בקנס מנהלי אותו יקבל בדואר.

מחלת הכלבת:

מחלת הכלבת היא מחלה מסוכנת, קטלנית, וחשוכת מרפא . מרגע שמופיעים סימנים ראשונים של המחלה אצל אדם או בעל חיים שננשך, אין כל אפשרות לרפאם .
בעלי חיים נגועים במחלת הכלבת משנים התנהגותם הרגילה: כלבים נוחי מזג עלולים להפוך לתוקפניים, ולהיפך שועל או תן נגוע עלול לגלות חסר פחד ולהתקרב לבני אדם! חתולים עלולים להיות תוקפניים ביותר!

לפיכך, על התושבים לנהוג על פי הוראות וטרינר הרשות ותברואן העירייה, המפורטות להלן:

  • יש לחסן את הכלב כנגד כלבת מדי שנה ולחדש את רישיונו במשרדי העירייה , החל מגיל 3 חודשים 
  • אין להוציא כלב לרשות הרבים , אלא כשהוא מובל ברצועה ובמידה ומדובר בכלב מגזע מסוכן נדרש גם מחסום על פיו .
  • יש למנוע מגע בין כלבך לכלבים זרים , אשר לא ידוע אם הם בריאים ומחוסנים .
  • כלב שימצא ללא חיסון כלבת – יוטל על בעליו קנס מנהלי בסכום של 1500 ₪.
    החזקת בעלי חיים (מלבד כלבים וחתולים): אסורה החזקת בעלי חיים בתחומי העיר כפר יונה, ובכלל זאת בקר, צאן, עופות, יונים וסוסים, אלא אם כן ניתן לכך היתר מראש הרשות כמתחייב על פי חוק העזר העירוני.

נוהל נשיכת כלב:

אם כלבך נשך אדם הודע מיד לרופא הווטרינרי הרשותי! בהסתרת המקרה אתה עלול לסכן חיי אדם!
אם כלבך ננשך על ידי חיה זרה הודע מיד לרופא הרשותי !
בעלים של כלב שנשך חייבים להסגירו תוך 24 שעות מרגע הנשיכה לתחנת הסגר ממשלתית ל"תצפית כלבת".
קנס מנהלי בסך 2000 ₪  יוטל על בעל כלב שנשך שלא הוסגר בזמן.
אם ננשכת עשה הכל כדי לזהות את בעל החיים שנשך אותך, וכן רשום את שם וכתובת בעליו ופנה מייד לרופא.
עליך לדווח למשרד הבריאות באופן אישי על הנשיכה! ללא דיווח לא יוסגר הכלב הנושך לתחנת ההסגר להשגחה! משרד הבריאות בנתניה נמצא ברחוב ויצמן 23, מספר טלפון: 09-8300111

תעריפי רישויי וחיסון כלבת כלבים:

תעריפי הרישוי והחיסון נגד כלבת, כדלקמן:

  • חיסון ורישוי כלב מסורס/מעוקר – 53.5  ₪.
  • חיסון ורישוי כלב לא מסורס/מעוקר – 381 ₪.
  • חיסון ורישוי כלב שגילו מתחת לחצי שנה או מעל שמונה שנים – 69 ₪.
  • סימון בשבב אלקטרוני  – 76 ₪.

את התשלום ניתן  לבצע בכרטיס אשראי בלבד במשרד הרופא הוטרינר העירוני, בעת ביצוע חיסון הכלבת השנתי (או בכל מרפאה וטרינרית באזור)

כתבות:

החזקת כלב מסוכן

כיצד נגן על חיות המחמד בקיץ הלוהט