חזרה לספסל הלימודים

עיריית כפר יונה נערכת לחזרה מלאה של מערכת החינוך העירונית לספסל הלימודים ביום שלישי, ה- 19/5/20 זאת על פי כל הכללים ובהתאם להנחיות משרדי הבריאות והחינוך.

גני הילדים
ימשיכו במתווה החלוקה לקבוצות הקבועות בימים ראשון- שני (17-18/5), ויפעלו במתכונת מלאה, החל מיום שלישי 19.5.20, ללא חלוקה לקבוצות.
כיתות א'-ג'
ימשיכו ללמוד ביום ראשון – שני (17-18/5) ע"פ החלוקה לקבוצות הקבועות ויחזרו למתכונת מלאה ביום שלישי,
ה- 19/5 במתכונת של כיתת האם.
צהרוני "ניצנים'"בגני הילדים ובבתי הספר
יפעלו במתכונת מלאה החל מיום שלישי, ה- 19/5 עד השעה 17:00 זאת בהתאמה להתחייבות ההורים להחזיר את ילדיהם ולשלם על הפעילות.
תלמידי כיתות ד'-י'
יחזרו למתכונת למידה מלאה ביום שלישי, ה- 19/5 במתכונת טרום קורונה כלומר, כיתות אם.
תלמידי י"א-י"ב
ישובו למתכונת למידה מלאה בדגש על מערכת שעות ממוקדת בגרויות.
כל גני הילדים של החינוך המיוחד וכיתות החינוך המיוחד בבתי הספר הרגילים כמו גם בית ספר "נפלאות" ימשיכו ללמוד כרגיל.
ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד הלומדים בבתי הספר מחוץ לעיר יפעלו במתכונת הנוכחית זאת עד לקבלת הנחיות חדשות ממשרד הבריאות.
מנהלות ומנהל בתי הספר והגננות יעבירו הנחיות פרטניות נוספות לצוותי החינוך, הסייעות, המורים וההורים,כולל כללים מנחים של משרד הבריאות.
הלימודים יתקיימו תוך הקפדה מלאה על היגיינה אישית, עטיית מסיכה מחוץ לכיתות, ומשכבת ד׳ גם במהלך השיעור בכיתה, ואי העברת ציוד אישי בין התלמידים. זאת ועוד, ההפסקות יתקיימו באופן מדורג ותוך שמירה על ריחוק פיזי, וכל תלמיד יידרש להציג הצהרת בריאות בכניסה לבית הספר.
בהזדמנות זו אני מבקשת להודות לצוותים הניהוליים, החינוכיים והמנהלתיים על עשייתם עד כה ובאהבה כמו גם לאחל להם וכן להורים, לתלמידות והתלמידים חזרה נעימה ורכה לספסל הלימודים.