ועדת היגוי עירונית: ביטחון וסדר ציבורי

ועדת היגוי עירונית בראשות ראש העיר, התכנסה לדיון מקצועי בנושא ביטחון וסדר ציבורי בכפר יונה.

על סדר היום עלה נושא חיזוק תחושת הביטחון האישי של התושבים בעיר, הגברת הפיקוח, האכיפה והמניעה של מקרי אלימות, מטרדי רעש חסימות חניה ונהיגה בטוחה בעיר.

 הדיון התקיים בהשתתפות מפקד תחת שדות, סנ"צ דוד גרונין, מנהל עיר ללא אלימות ויקי גלאם, מנכ"ל העיריי דני לוין, קציני תנועה וסדר בתחנת שדות ומנהלי אגפים בעירייה.
על סדר היום עלה נושא חיזוק תחושת הביטחון האישי של התושבים בעיר, והגברת הפיקוח, האכיפה והמניעה של מקרי אלימות, מטרדי רעש חסימות חניה ונהיגה בטוחה בעיר.

מנהל עיר ללא אלימות, ויקי גלאם, סקר את הפעילות העירונית בנושאים אלו לשנת 2017 והציג את תוכנית העבודה למניעה והסברה לשנת 2018.

אפי דרעי ראש העיר סיכם ואמר: "תחושת הביטחון האישי והשמירה על הסדר הציבורי בעיר, נמצא בראש מעייננו, ואנו פועלים כל העת כדי לתת מענה מהיר ומקצועי למפגעים ולמטרדי רעש בעיר, כמו גם לאכיפה, לשמירה על החוק ולהגברת תחושת הביטחון האישי של התושב. אני מבקש גם לשבח את מנהלת המוקד העירוני, אדרי בן אברהם, על איכות השרות, המענה והטיפול המהיר והמקצועי בפניות התושבים, מה שתורם ומחזק עוד יותר את הביטחון האישי של התושבים בעיר".