דלג לתוכן

חמשת מקבלי השכר הגבוה בעירייה

דו"ח בעלי שכר גבוה – שנת 2019

  תאור משרה דרוג עלות שכר כוללת – אלש"ח
1 מזכיר * בכירים 803
2 מנהלת תיכון עובדי הוראה 578
3 יועץ משפטי בכירים 488
4 גזברית בכירים 454
5 מנהל אגף חינוך בכירים 410

* כולל עלויות פרישה חד פעמיות