דלג לתוכן

חמשת מקבלי השכר הגבוה בעירייה

דו"ח בעלי שכר גבוה – שנת 2020

  תיאור משרה דרוג עלות שכר כוללת – אלש"ח
1

מנהלת תיכון

עובדי הוראה

567

2

מנהל כללי

בכירים

540

3

מהנדס ראשי

בכירים

496

4

יועץ משפטי

בכירים

492

5

מנהל כספים

בכירים

465