דלג לתוכן

טיפול בילדים וגיל הרך

מדיניות אגף הרווחה בתחום טיפול בילדים, מתבססת על קיום שירותים בקהילה שיבטיחו הגנה מרבית לילדים מגיל לידתם ולקטינים עד גיל 18, הנמצאים במצבי סיכון.
המטרה היא למנוע ככל שניתן את חשיפתם למצבי סיכון חוזרים אפשריים. כגון: מניעת פגיעה בהתפתחותם הפיזית, רגשית, חינוכית ובריאותית.
המגמה היא לאפשר את הישארותם של הקטינים במשפחתם הביולוגית מבלי לסכן את שלומם, ביטחונם והתפתחותם התקינה.
תהליך איתור וזיהוי תופעות של הזנחה ו/או פגיעה בילדים נעשה בסיוע עו"ס, או ע"י קבלת דיווח מגורמי טיפול, חינוך ובריאות בקהילה ומחוצה לה.
במקרים חריגים מתקיימת גם היוועצות בצוות רב מקצועי ובשיתוף ההורים במסגרת ועדת החלטה, אשר מתפקידה להמליץ על תוכנית טיפולית מותאמת לצרכי הילד ומשפחתו. תוכנית הטיפול במקרים מעין אלו מתבססת על שירותים בקהילה כגון: מועדונית, חונכות, יעוץ וטיפול פסיכולוגי, הפניה לתחנה לבריאות הנפש לילדים "בית בריצ'ר" בנתניה.

המגמה המרכזית בתוכניות טיפול שואפת לחזק את המשאבים במשפחה להמשך התפתחותו של הילד בקהילה. אולם, במקרים חריגים בלבד מוצעות תוכניות טיפול מחוץ לקהילה. כגון: סידור חוץ בייתי במסגרת פנימייה טיפולית, משפחת אומנה ועוד. תחומי ההתערבות נקבעים עפ"י מאפייני סיכון התפתחותי לקטין וגילו והמלצות הועדה יכולות לקבל גם תוקף משפטי.

הפעילות בתחום ילדים וגיל הרך כוללת:

מרכז הדרכה נייד להורים ולילדים
תוכנית עם הפנים לקהילה
פרויקט יוצאים לעצמאות
חונכות אישית וקבוצתית
אומנה יומית

שילוב בצהרונים לגיל הרך
פנימית יום ב"טירת הילד"
פנימיה אינטרנית
פנימיות פוסט אישפוזיות.