דלג לתוכן

טיפול בפרט ובמשפחה

הטיפול בפונים מבוסס על התייחסות העובדים הסוציאליים למצבו האישי של האדם או
של המשפחה כיחידה שנקלעו למצוקה משברית וזקוקים לעזרה מקצועית על רקע:
א. אובדן, נטישה, גירושין או מחלה קשה של בן משפחה.
ב. קשיים בתפקוד הורי עקב נכות, או מגבלה פיזית, נפשית או רגשית.
ג. משבר כלכלי, משבר עליה, משבר זוגי.
ד. הורים צעירים הזקוקים לידע והדרכה במילוי תפקידי ההורות במגמה לצמצם מצבי סיכון לילדיהם.
ה. משפחות בהן דפוס היחסים מלווה באלימות רגשית, פיזית או חינוכית.
ו. משפחות המבקשות עזרה בהתמודדות עם תופעת התמכרות (סמים, אלכוהול או הימורים).

האגף לשירותים חברתיים שוקד על פיתוח שירותי תמיכה מקצועיים במצבי משבר
כמתואר לעיל, בעזרת יחידות מקצועיות המהוות עורף תמיכה, כגון:
• תחנה ליעוץ זוגי וטיפול משפחתי בעמק חפר.
• מרכז לשלום המשפחה בנתניה.
• מרכז קשר הורים ילדים בכפר יונה.
• יחידה לטיפול בהתמכרויות (סמים, אלכוהול והימורים).
• מרכז יום לטיפול ושיקום מתמכרים בחדרה.
• הפעלת קייטנת אימהות.
• סיוע בקיום סדרי ראיה ובהליכים למינוי אפוטרופוס עפ"י החלטת בימ"ש.
• מיצוי זכויות לסיוע בדיור במשרד השיכון.
• בעיתות משבר ניתנת עזרה ביתית, סמך מקצועי ושעות סיוע בתקופת מחלה
קשה/כרונית.

העזרה ניתנת עפ"י שיקול דעת מקצועי של העו"ס ואפשרויות התקציב של אגף רווחה
וקהילה. השירות ניתן למשפחה או לאדם שהביעו הסכמה לקבלת הטיפול ונמצאו זכאים
לכך עפ"י כללי הזכאות שנקבעו בתקנון משרד הרווחה.
הסיוע כרוך בהשתתפות כספית של האדם / משפחה על בסיס מבחן הכנסות ובתנאי
שהמשפחה לא קיבלה סיוע דומה מגורם אחר.