כ-120 מצלמות יותקנו ברחבי העיר

כ-120 מצלמות יותקנו בכניסות וביציאות של העיר, בכיכרות ובגנים הציבוריים ■ ראש העירייה שושי-כחלון כידור: "המצלמות הן צעד משמעותי נוסף של העירייה לשיפור ולחיזוק ההגנה ותחושת הביטחון האישי של תושבי העיר "

 

כפר יונה הצטרפה השבוע לרשימת הרשויות המקומיות אשר בחרו לרשת את העיר במצלמות אבטחה. המצלמות נועדו כדי להבטיח הגנה ובטחון אישי לתושבים באמצעות בקרה ופיקוח על המתרחש בכניסות וביציאות מהעיר, בגנים הציבוריים, ברחבי מוסדות הציבור, ברחובות המרכזיים, בכיכרות ועוד.

המצלמות אשר התקנתן החלה השבוע, תחוברנה למוקד העירוני 106 המאויש 24/7 ומטרתן העיקרית היא לאתר, למנוע ולצמצם אירועים חריגים והתנהגויות אנטי חברתיות ברחבי העיר.

עלות הפרויקט אותו אישרה לביצוע עיריית כפר יונה עומדת על כמיליון וחצי ₪, ואותו מובילים גם יחד, אגף שפ"ע ומחלקת הביטחון של העירייה בשיתוף עם המשרד לביטחון פנים ותכנית "עיר ללא אלימות".

המצלמות יהוו חלק בלתי נפרד ממערך האבטחה והסדר הציבורי הקיים כיום בעיר הכולל את השוטר הקהילתי, הסיירים ויחידת הפיקוח העירונית, הפועלים בשיתוף פעולה מלא ובתיאום עם תחנת משטרת שדות, כדי לקדם מבצעי אכיפה ופעולות מניעה והסברה, למניעה ולצמצום עבריינות, פשיעה וונדליזם, במטרה לחזק את ההגנה ותחושת הביטחון האישי של תושבי העיר.

ראש העירייה, שושי כחלון כידור: "ההחלטה להתקין מצלמות, נועדה כדי להביא לחיזוק תחושת ההגנה והביטחון האישי של התושבים, כמו גם לתרום לטיוב פעילות האכיפה בתחומי איכות החיים והסביבה – מה שיהווה בעתיד הלא רחוק, מכפיל כח חשוב ומשמעותי בפעילות יחידת השיטור העירוני, הצפויה ככל הנראה להתחיל את פעילותה בעיר כבר בחודש יולי הקרוב".