דלג לתוכן

לשכת מנכ"ל

מנכ"ל העירייה אחראי על המנהל הכללי בעירייה: הוא מנהל את משאבי האנוש של העירייה ואחראי על הדאגה לרווחת העובדים ולקידומם. כמו כן, הוא שותף מלא בקבלת ההחלטות המתוות את מדיניות העירייה, מבצע מעקב אחר ביצוע החלטות ראש העירייה, המליאה והוועדות השונות, וכן על ליווי ארגוני של ישיבות העירייה וועדות העירייה. מזכיר העירייה אחראי גם על ניהול מערך השירותים שמפעילה העירייה.

סמכויות מנכ"ל העירייה:

  • מנהל משאבי האנוש של העירייה, כולל הטיפול בשכרם, רווחתם קידומם, גיוסם ויציאתם להשתלמויות של העובדים.
  • מרכז פעילות ועדות העירייה: מליאה, הנהלה, מכרזים, כוח אדם, ועדת הנצחה וועדת שמות.
  • מנהל את ישיבות מנהלי המחלקות ואמון על תפעול המחלקות.
  • אחראי על נושאי הביטוח של העירייה.
  • אמון על קביעת נהלי עבודה.
  • מרכז תחום המחשוב בכל מוסדות העירייה, בכללם מוסדות החינוך .
  • אחראי על דוברות העירייה.
  • מנהל את הליך הבחירות לכנסת ולרשות המקומית ביישוב.

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

שם תפקיד טלפון אימייל
ששי מגידו מנכ"ל העירייה 09-8971118 sassim@kfar-yona.org.il
שי אהרון עוזר מנכ"ל העירייה 077-5671122 shaya@kfar-yona.org.il