מכרז מס' 01/2020

מכרז מס' 01/2020 למתן שירותי ייעוץ בנושא הקמת פארק תעסוקה

 

תאריך מפגש מציעים לצורך הבהרות, אשר ההשתתפות בו הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז – יתקיים ביום 15.1.2019 בשעה 11:00, במשרד מהנדס העיר בניין העירייה הישן, כפר יונה. 

תאריך אחרון להגשת הצעות – עד ליום 23.01.2020 עד השעה 12:00 בדיוק.

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן