דלג לתוכן

מכרז פומבי מס' 1/2021

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למכרז פומבי מס' 1/2021 לביצוע עבודות שיפוץ הבריכה העירונית בכפר יונה.

  • השתתפות בכנס מציעים ביום 12/1/2021 בשעה 12:30. כנס המציעים יתקיים באמצעות תוכנת "zoom". השתתפות בכנס המציעים היא חובה.
  • ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב בנוגע למסמכי המכרז עד לתאריך 14/1/2021 בשעה 10:00.
    יש לשלוח את שאלות ההבהרה באמצעות דוא"ל לכתובת: hakal1@kfar-yona.org.il תוך ציון שמו ומספר הפקס או כתובת למתן תשובה, וכן את מהות השאלה ו/או אי הבהירות.
  • המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 21/1/2021 בשעה 12:00.
    לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן

מפרט טכני מיוחד וכתב כמויות

רשימת תוכניות

כתב כמויות-הצעת מחיר

170820-4 מכרז ללא מחירים

סט תוכניות