מכרז פומבי מס' 2/2020

הזמנה לקבלת הצעות אספקת והתקנת מתקן pool למתחם סקייטפארק בספורטק דן בכפר יונה

תאריך אחרון להגשת הצעות – 16.3.20 בשעה 13:00 בצהריים.

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן