מכרז פומבי 3-2019

שם המכרז: מתן שירותי ניהול ופיקוח על עבודות שיפוץ ותוספות בניה במוסדות ציבור

מחיר מכרז: 500 ש"ח (שלא יוחזרו)

מפגש מציעים וכנס הבהרות: 5.6.19 בשעה 10:00 בבניין העירייה

מועד אחרון להגשת הצעות: 16.6.19 בשעה 12:00 (תיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל העירייה)

להורדת מסמכי המכרז לחצו כאן