מכרז 02-2020

מכרז 02-2020 למתן שירותי ניהול מערך הסעות

תאריך אחרון להגשת הצעות – 20.2.2020 בשעה 12:00