מכרז 7/2019

מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמיים

 

להודעת פרסום המכרז: לחצו כאן

לתשובות לשאלות הבהרה 1: לחצו כאן

לתשובות לשאלות הבהרה 2: לחצו כאן

למסמך הבהרות כלליות למכרז לחצו כאן

להודעה בדבר הארכת המועד האחרון להגשת הצעות לחצו כאן

 

מועד אחרון להגשת ההצעות: עד ליום 12.9.2019 בשעה 12.00