דלג לתוכן

מלגות לימודים לספורטאים מצטיינים תשע"ט

קול קורא לרשויות מקומיות להענקת מלגות לימודים לספורטאים מצטיינים לשנת הלימודים האקדמית תשע״ט

ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 07/08/2018 בשעה 17:00 .