משקיעים בהכשרת מורים

במסגרת תוכנית הכשרה שנתית לצוותי ההוראה בבתי הספר היסודיים יוצאים הצוותים ליום אימון והתנסות בדילמות בית ספריות. מטרת הסדנאות בין היתר, השבחת דרכי ההתמודדות עם קונפליקטים ופיתוח המימד האנושי בהוראה ושיח אמפתי. התוכנית בהובלת אגף החינוך בעירייה ובשיתוף המרכז לסימולציה במכללה האקדמית "בית ברל".

יום אימון והתנסות בדילמות בית ספריות

מנהלת אגף החינוך אסנת חכמון ציינה: "מורה איכותי הוא אוצר למערכת החינוך, חובה עלינו לטפח ולהשקיע במורים שלנו ולהבטיח את החינוך הטוב ביותר לתלמידי כפר יונה".

חממה לצוותי החינוך -"חינוך בונה קהילה בונה חינוך"

o          פיתוח מקצועי של פורום מנהיגות יישובי מטרת הפורום: בנייה משותפת של הסיפור החינוכי העירוני, ועיצוב יוזמות חינוכיות בית-ספריות ועירוניות. בתהליכי הלמידה המשותפים מודגשים הנושאים הבאים: חינוך למשמעות, פדגוגיה מוטת עתיד, פדגוגיה מוניציפאלית, חדשנות ויזמות, ועוד.

o          ליווי ותמיכה במורים בשנתם הראשונה בחינוך: התהליכים המתרחשים בחממות מאפשרים למורים להעלות סוגיות בהקשרים הפרקטיים המעסיקות אותם, ולדון בהם בהנחיה מקצועית של המנחה המאפשרת להם למידה משותפת והמשגה המסייעת להם בהתמודדויות שלהם.

o          שילוב מומחים בתחומים מגוונים בפיתוח מקצועי של צוותי החינוך כגון: יזמות, חדשנות, מנהיגות במאה ה-21, פיתוח ארגוני ניהול שינויים, פיתוח סביבות למידה, ייעוץ חינוכי, נוער בסיכון ועוד.

o          סדנאות סימולציה למורים: קידום יכולות של עובדי ההוראה בממד הבינאישי של ההוראה באמצעות למידה מבוססת התנסות בסימולציות. למידה מבוססת סימולציה משכללת מיומנויות המקדמות יצירת תקשורת מתמשכת של אמון וכבוד.