יחידות העירייה

מחלקת הביטחון, אמונה על אבטחת ושמירת ביטחונם של תושבי העיר בשגרה ובחרום. צוות המחלקה אחראי על תחומים רבים, בהם: ארגון, ניהול ופיקוח על פעילות העירייה ומוסדות החינוך שבאחריותה בתחומי הביטחון  ושעת חירום,  תוך תיאום ושיתוף פעולה עם המשטרה, צה"ל, מד"א וכב"א לצורך אבטחת ושמירת ביטחונם של תושבי העיר.

מוסדות חינוך

 • הדרכה,  הפעלה ובקרה שוטפת על מערך האבטחה והבטיחות בבתי הספר ובגני הילדים לשגרה ולחירום.
 • מתן מענה מיידי ראשוני לאירועים בטחוניים  ובטיחותיים.
  הנחייה, אישור ופיקוח על  אבטחת האירועים בהיבט הביטחוני והבטיחותי .
 • מיגון מוסדות החינוך נגד פריצות וכיבוי אש.

היערכות לשעת חירום

 • תכנון והפעלת מערך התרעה ותגובת העירייה להתמודדות במצבי החירום השונים בשיתוף רח"ל  ופקע"ר.
 • קביעת תפיסת הפעלת מוס"ח והכנתם לשע"ח.
 • הפעלת מרכז ההפעלה לטיפול באירועי חירום ושגרת חירום. 
 • ביצוע תרגילי מל"ח.
 • תחזוקת המקלטים הציבוריים ופיקוח על תקינות מקלטים פרטיים בתים משותפים שבאחריות הדיירים. 
 • לרשימת המקלטים הציבוריים בכפר יונה לחצו כאן

אבטחה עירונית

 • הנחייה, פיקוח ושליטה בסיורים העירוניים ומאבטחי השערים.
 • פיקוח על הכשרת המאבטחים ע"פ הנחיות משטרת ישראל.
 • תיאום ושיתוף פעולה עם הפיקוח העירוני, משטרה, שיטור קהילתי, בסיס המתנדבים, כב"א ומד"א לשם שמירה על סדר ציבורי והצלת חיי אדם בעיר.

 

טלפון נייד אימייל
ירון חוכיימה 
נועם ארוך 
דליה ג'נח