דלג לתוכן

יחידות העירייה

מהנדס העיר הינו הסמכות המקצועית בתחום הפיזי והאורבאני. אגף ההנדסה, בניהול מהנדס הרשות, מטפל בפיתוח היישוב ושוקד על היערכות לפיתוח היישוב בשנים הבאות, תוך כדי שמירת עקרונות הפיתוח האורבאני בהתאם לעקרונות התכנון המאפיינים את כפר יונה במטרה לשמר את אופי היישוב, איכויותיו ויתרונותיו, ולהוביל את החזון העירוני כעיר וָאֶם עם שירותים מלאים לתושב (חינוך, תחבורה, תעסוקה, תרבות, פנאי וכו') וקשרים הדוקים למרחב האורבני העוטף את העיר.

שעות קבלת קהל:

 • יום א' בין השעות 09:00 – 12:00
  יום ג' בין השעות 16:00 – 19:00

 • קבלת קהל אצל מהנדס העיר בימי ג' בשעות 16:00-18:30 בתיאום טלפוני מראש. 

מהנדס העיר וצוותו עוסקים בתחומים הבאים:

 • תכנון עיר, טיפול וקידום התכנון האורבאני של העירייה באמצעות תב"עות (תוכניות בנין עיר) לקידום פיתוח היישוב.
 • ניהול, תיאום, תכנון ופיקוח על הבנייה הציבורית (בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום וכו')
 • ניהול, תיאום, תכנון ופיקוח על עבודות התשתית (כבישים, מדרכות, מים, ביוב, תיעול וכו')
 • תיאום ואישור עבודות קבלני חוץ (בזק, הוט, חב' חשמל וכו')
 • טיפול בהסדרי תנועה
 • הנגשת המרחב הציבורי
 • בחינת בקשות להיתרי בניה, תשריטים לצורך רישום איחוד ו/או חלוקה של מקרקעין וכו'
 • מספור בתים.

בקשות לסימון חניית נכים

הגשת בקשות לסימון חניות נכה פרטיות במרחב הציבורי יש לבצע באמצעות הטפסים המיועדים בקישור הזה

דרכי פניה לועדת תמרור ונגישות

הגשת טפסי פניה לועדת תמרור ונגישות ניתן להגיש באחת הדרכים המפורטות:

א. באגף הנדסה, ברח' שרת 1 קומה 1, בשעות קבלת הקהל יום א' בין השעות 09:00-12:00, יום ג' בין השעות 16:00-18:00

ב. באמצעות המייל בכתובת - handasa1@kfar-yona.org.il

ועדה מקומית לתכנון ובניה:

לאתר הוועדה המקומית ולשעות קבלת הקהל לחצו כאן >>

הודעה על החלטה בעניין חלוקה לאזורים בתחום הרשות המקומית וקביעת שיעור היטל השבחה בתכנית פינוי ובינוי

הודעה על כוונה לקבל החלטה בעניין קביעת אזורים בתחום הרשות המקומית ושיעור היטל השבחה שיחול בכל אחד מהם על תכנית פינוי בינוי

טפסים נדרשים לבעלי מקצוע (נמצא תחת לשונית "טפסים ונהלים")

אחוז שטחים ירוקים

הנחיות בנייה ירוקה מומלצות ונדרשות

הכנת תכנית ותנאים להוצאת היתרי בנייה - היתרים

הכנת תכנית ותנאים להוצאת היתרי בנייה - תכניות

מידע בנושאי רישוי ופיקוח והיתרי בנייה

הודעה על הפקדת תכנית (ניתן לראות לפי תכנית)

בקשות להיתרי בנייה חדשים

 עד כה, לא היו תיקים שנסגרו בהסדר מותנה.

מספר תכניות בתקן בנייה ירוקה שהסתיימו: 2

עיריית כפר יונה, באמצעות הועדה המקומית לתכנון ובנייה, אימצה זה מכבר את תקן בנייה ירוקה, תקן ישראלי 5281 לבנייה בת קיימא, במטרה להציב תו איכות גבוה לבנייה החדשה בעיר. נושא הבניה הירוקה עוגן במסמך המדיניות של הוועדה מראשית הקמתה. הנושא מקודם בוועדה ע"י המידענית, שחר תגר, אשר ליוותה בתפקידה הקודם פרויקטים לתו תקן בנייה ירוקה. התקן מהווה גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבנייה, ולתפעול של בניינים במטרה לחסוך אנרגיה, חשמל, מים וחומרי גלם.
הפרויקט ראשון בשהושלם הוא פרויקט של חברת בריגה בשכונת יפה נוף, הכולל ארבעה בנייני מגורים. הוא הצטרף לפרויקט מדורגי רוטשטיין בגבעת אלונים, שאימץ בעצמו את התקן טרם הקמת הוועדה.

אין ברשות העירייה רכבים היברידיים/חשמליים/מכשירים בדירוג A.

הידעתם? היתר בנייה להקמת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) ניתן בהליך רישוי מקוצר בן חמישה שלבים בלבד:
• הגשת בקשה לקבלת תיק מידע להיתר
• פתיחת בקשה להיתר
• בדיקת הבקשה
• דיון בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
• מילוי תנאים להיתר וקבלת ההיתר

הגשת בקשה באתר הוועדה המקומית כפר יונה: http://kfar-yona.complot.co.il/

טרם בוצעו בדיקות למדידת רעש, עקב היעדר דרישה. להגשת בקשה, יש לפנות למייל: Handasa1@kfar-yona.org.il

טלפון נייד אימייל
אלי דיגא 
עירית מייארה 
שגיא פרג' 
מזכירות הוועדה המקומית 
אלי שרבקוב 
ג'ני גוזלי