יחידות העירייה

מהנדס העיר הינו הסמכות המקצועית בתחום הפיזי והאורבאני. אגף ההנדסה, בניהול מהנדס הרשות, מטפל בפיתוח היישוב ושוקד על היערכות לפיתוח היישוב בשנים הבאות, תוך כדי שמירת עקרונות הפיתוח האורבאני בהתאם לעקרונות התכנון המאפיינים את כפר יונה במטרה לשמר את אופי היישוב, איכויותיו ויתרונותיו, ולהוביל את החזון העירוני כעיר וָאֶם עם שירותים מלאים לתושב (חינוך, תחבורה, תעסוקה, תרבות, פנאי וכו') וקשרים הדוקים למרחב האורבני העוטף את העיר.

שעות קבלת קהל:

 • יום א' בין השעות: 08:30 - 13:00
 • יום ג' בין השעות: 16:00 - 18:30
 • קבלת קהל אצל מהנדס העיר בימי ג' בשעות 16:00-18:30 בתיאום טלפוני מראש. 

מהנדס העיר וצוותו עוסקים בתחומים הבאים:

 • תכנון עיר, טיפול וקידום התכנון האורבאני של העירייה באמצעות תב"עות (תוכניות בנין עיר) לקידום פיתוח היישוב.
 • ניהול, תיאום, תכנון ופיקוח על הבנייה הציבורית (בתי ספר, גני ילדים, מעונות יום וכו')
 • ניהול, תיאום, תכנון ופיקוח על עבודות התשתית (כבישים, מדרכות, מים, ביוב, תיעול וכו')
 • תיאום ואישור עבודות קבלני חוץ (בזק, הוט, חב' חשמל וכו')
 • טיפול בהסדרי תנועה
 • הנגשת המרחב הציבורי
 • בחינת בקשות להיתרי בניה, תשריטים לצורך רישום איחוד ו/או חלוקה של מקרקעין וכו'
 • מספור בתים.

בקשות לסימון חניית נכים

בבקשות אלה יש למלא אחר ההנחיות בטופס המצ"ב טופס הוראות

אתרים שימושיים:

אתר govmap: http://www.govmap.gov.il/ אתר הועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים: http://www.sharonim.co.il/ אתר מנהל התכנון – שער המידע לרישוי ולבנייה: http://bonim.pnim.gov.il/Pages/homepage.aspx

טלפון נייד אימייל
אלי דיגא 
שלהבת אורגובי 
מלי שדה 
עירית מייארה 
שגיא פרג'