יחידות העירייה

שעות קבלת קהל:

תפקידי המחלקה:

  • גביית תשלומי המסים: ארנונה.
  • גביית תשלומי חינוך, רווחה ותברואה.
  • גביית אגרות והיטלי פיתוח.
  • בדיקת אמיתות השומה של בעלי בתים פרטיים ובעלי עסקים.
  • גביית אגרות שילוט ורישוי עסקים.

מהי ארנונה?!

ארנונה היא מס המוטל על תושבי היישובים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. חיוב הארנונה הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל-31 בדצמבר של אותה שנה. חיוב הארנונה מחושב על פי שטח הנכס הבנוי במכפלת התעריף למטר רבוע (מ"ר). דמי הארנונה מהווים חלק ניכר מתקציב העירייה. הכספים הנגבים מהתושבים מושקעים בחינוך, תשתיות, ניקיון היישוב, תאורה ועוד.

 קישורים:

תשלום קנסות באמצעות האינטרנט

ניתן לשלם קנסות באמצעות אתר מטרופארק בכתובת: www.metropark.co.il מענה קולי 24 שעות ביממה בטלפון 04-6961340

צווי ארנונה

 

טלפון נייד אימייל
אסף בראל 
ריקה מלול  
דינה דמארי 
דינה יעקובוביץ  
דניאל לוי 
רעות אליהו  
אלמוג שגב