דלג לתוכן

יחידות העירייה

דוברת העירייה – הילה אלמגור אטיאס

אחראית לניהול מערך הדוברות והסברה של העירייה בהתאם למדיניות ראש העירייה והנהלת העירייה.


במסגרת תפקידה

  • אחראית על האסטרטגיה התקשורתית של העירייה ועל המערך התקשורתי של פעולות העירייה.
  • אחראית על פיתוח ושיפור פלטפורמות הפצת מידע חיוני ושוטף לציבור בשגרה ובחירום.
  • אחראית על סיקור תקשורתי של עבודת אגפיי ומחלקות העירייה על ידי העברת מידע שוטף ויזום לכלי התקשורת הארציים והמקומיים, מענה על שאילתות, פרסום מודעות בעיתונות הכתובה והאלקטרונית, שימוש ברשתות חברתיות, אתר העירייה, הפקת עלונים ומידעונים לציבור.
  • אחראית על ניהול הקשר השוטף עם גופי תקשורת ועיתונות ארצית ומקומית.
  • ניהול מערך יחסי הציבור של פעולות העירייה ועובדיה.
  • אחראית על שיווק פרסום והפקת מידע לציבור.

טלפון נייד אימייל
הילה אלמגור אטיאס