דלג לתוכן

יחידות העירייה

הממונה על פניות הציבור אמון על טיפול בפניות תושבים, ביולי 2008 נכנס לתוקפו חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור). החוק ממסד את מעמד הממונה על תלונות הציבור כבעל תפקיד עצמאי ובעל סמכויות הכפופות לחוק. בסגרת חוק זה פועל הממונה על תלונות הציבור לטיפול בכל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה – על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

עיריית כפר יונה עושה מאמץ רב כדי לתת לתושביה את השירות הטוב ביותר.
אם נתקלת בבעיה, פנית לעירייה והבעיה לא באה על פתרונה, או אם נחשפת לפעולות לא תקינות, אנחנו רוצים לשמוע ולשפר.
נציבות תלונות הציבור פועלת במסגרת הביקורת הפנימית בעירייה.
עיריית כפר יונה מינתה מכוח חוק את מבקרת העירייה לתפקיד נציבת תלונות הציבור (נת”צ). תושבים ואזרחים רשאים להגיש לנציב תלונות הציבור תלונה בכל הקשור לעירייה.

טלפון נייד אימייל
עו"ד אורית בז'רנו שפירא