דלג לתוכן

עבודה קהילתית

עבודה קהילתית מסייעת בהתארגנות של תושבים לשיפור איכות החיים בקהילה, באמצעות מתודות של עבודה סוציאלית קהילתית: מיפוי צרכים ושירותים בקהילה, זיהוי מוקדי עצמה והשפעה, איתור מנהיגות פוטנציאלית והכשרת לעזרה עצמית, קביעת סדרי הובלה של פרויקטים בתיאום עם הרשות המקומית.
הפעילות מתבססת על איסוף נתונים, ניתוחם והפקת משמעויות על חיי הקהילה, תכנון ופיתוח תוכניות לפתרון בעיות בשיתוף התושבים.
הפעילות הקהילתית מתבצעת בסיוע ארגונים וולנטריים, מחזקת את מוקדי התמיכה והעזרה ההדדית בקהילה ומסייעת לפיתוח החוסן הקהילתי של התושבים בעתות משבר ואסון.

תוכניות ופרויקטים קהילתיים:

קהילה נגישה.
ארגוני מתנדבים.
עזרה הדדית בשגרה ובחירום.
הפעלת תיאטרון קהילתי.
קבוצות לעזרה עצמית.
הכשרה לפעילים עולים מקרב העדה האתיופית.