עושים עסקים בכפר יונה

אמש התקיים מפגש פתיחת השנה של "מעגל עסקים כפר יונה". למפגש הגיעו בעלות ובעלי עסקים מכפר יונה ויישובי הסביבה, חלקם אף חידשו ימיהם כקדם אחרי זמן רב שלא פקדו את מפגשי המעגל.

מפגש פתיחת השנה של "מעגל עסקים כפר יונה"

המפגש כלל הכרות עם מטרות ואופן התנהלות מעגל העסקים וכן הכרות קצרה עם הנוכחים.

ראש העירייה, שושי כחלון כידור פתחה את הערב וציינה:

" העירייה רואה חשיבות רבה במינוף העסקים הקטנים והבינוניים החיוניים לכלכלת העיר והמדינה ומהווים לעוסקים בהם מקור לביטחון כלכלי ועיסוק בתחום המסב להם עניין ואושר.

בכוונת העירייה לעודד ולפתח עסקים אלה, לחזק הקשר עימם, להרחיב החשיפה שלהם במסגרת העיר לצורך הגברת הצריכה המקומית וכדי כך איתנותם הכלכלית לאורך זמן, לקיים יחסי גומלין עם מעוף כמענה מקצועי ובעתיד הבינוני להקים בית לעסקים אלה".