דלג לתוכן

עיר ללא אלימות

אודות תכנית 'עיר ללא אלימות'

התכנית הלאומית 'עיר ללא אלימות' נבחרה לשמש תכנית הדגל של ממשלת ישראל ושל המשרד לביטחון הפנים בתחום ההתמודדות עם התנהגות אנטי-חברתית, אלימות, עבריינות ופשיעה. כלל התכניות, הפרוייקטים, הפעולות והמאמצים שנעשים ברמת הרשות המקומית בנושא יפעלו תחת המסגרת והמטריה של תכנית 'עיר ללא אלימות'.

התכנית היא תכנית מערכתית, רב-תחומית ומורכבת אשר מתמודדת עם כל סוגי ומצבי האלימות, הפשיעה וההתנהגות האנטי-חברתית המתרחשים בעיר. התכנית ברשות מופעלת בהובלת ראש הרשות ובשותפות בין כל הארגונים והמנגנונים הפועלים בעיר בתחום (אכיפה, רווחה, חינוך, קליטה ועוד)

מטרת התכנית היא להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים, באמצעות הקמת מערך מתואם ואפקטיבי (בהובלתו של ראש הרשות) אשר מחבר את כלל המאמצים האזרחיים עם כלל המאמצים המשטרתיים בנושא.

תכנית לאומית של ממשלת ישראל בשיתוף הקרן לידידות

התכנית מובלת ברמה הלאומית ע"י ועדת השרים למאבק באלימות בראשות השר לביטחון הפנים, מנוהלת ע"י ועדת היגוי לאומית בה משתתפים נציגי כלל משרדי הממשלה העוסקים בתחום (ובכללם: משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הקליטה, המשרד לענייני גמלאים, משרד המשפטים ועוד) ונציגי הקרן לידידות. הוועדה בראשות מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים ובאמצעות מטה מקצועי אשר מדריך, מלווה, מנחה ומבקר את יישום התכניות בערים.
התכנית ממומנת ע"י ממשלת ישראל באמצעות המשרד לביטחון הפנים, הקרן לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין והרשויות המקומיות המשתתפות במימון יחסי של התכנית, בהתאם לתנאי חוזה הצטרפותם לתכנית. בנוסף לתקציב הבסיס, מאגמת התכנית משאבים עירוניים נוספים המכוונים להתמודדות עם אלימות ופשיעה, כך שבפועל מתקיימת ראייה עירונית ותכנית עירונית אחת, כוללת ואינטגרטיבית לנושא.

מתכנית מקומית לתכנית לאומית

המודל פותח לראשונה בשנת 2004 בעיר אילת, על ידי ד"ר אורלי אינס בשיתוף עם ראש העיר אילת, מאיר יצחק הלוי, היכן שהתכנית פועלת עד היום. על רקע הצלחתה של התכנית לצמצם את שיעורי האלימות והפשיעה באילת לאחר שלוש שנות הפעלה בעשרות אחוזים, התגברות הצורך במאבק מערכתי כולל בתופעות האלימות המתגברות בארץ, החליטה ועדת השרים למאבק באלימות בישיבתה מיום 25/9/06 לאמץ את תכנית "עיר ללא אלימות" כמודל ארצי – לאומי למאבק באלימות, בתחומי הרשויות המקומיות. כיום מופעלת התכנית ב-120רשויות מקומיות ברחבי הארץ. היעד המשרדי הוא הרחבת התכנית 'עיר ללא אלימות' לכלל הרשויות במדינת ישראל, בכפוף לתקציב ומסוגלות.

תכנית שונה, חדשנית ומיוחדת

ייחודה של תכנית 'עיר ללא אלימות', הוא במורכבותה הרבה וביכולתה ליצור אורגנים לשילוב כלל הגורמים ברשות לעבודה משותפת. בבסיס התכנית נמצאת הנחת היסוד לפיה, על מנת להתמודד עם אלימות בצורה אפקטיבית, נדרש מענה כולל והוליסטי – ולא התמקדות בתחום אחד או בסוג אוכלוסיה מסויים. על כן, יחידת השינוי היא העיר.

גיוס כל המערכים העירוניים

כדי שתכנית כזו תצליח מחוייבת הנהלת העיר יחד עם המערכות השונות הפועלות בה למקם את התכנית בראש סדר העדיפות שלהם ופועלים ללא לאות ליצירת השינויים הנדרשים, לגיוס משאבים וליישום הפעולות השונות.