דלג לתוכן

הרשות לביטחון קהילתי

בחודש אוגוסט 2017 חוק הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, התשע"ז- 2017 (להלן- החוק), אשר נכנס לתוקף ביום 7 בפברואר 2018, במסגרתו נקבע כי מוקמת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי. בהתאם להוראות החוק, הרשות תפעל למניעת אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי חברתית ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול.

במסגרת זו גיבשה הרשות במהלך שנת 2018, בין השאר, תכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים ובאלכוהול ברשויות מקומיות אשר החליפה, החל מהתאריך 01.01.2019, את התכניות למניעת אלימות שהפעיל המשרד ברשויות מקומיות (ובהן 'עיר ללא אלימות' ו'מצילה') ואת התכניות למאבק בסמים ובאלכוהול שהפעילה 'הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול', טרם הקמת הרשות.

חזון

הרשות תהווה גורם מקצועי מוביל במדינת ישראל למניעת אלימות, עבריינות התנהגות אנטי חברתית, ושימוש בסמים ואלכוהול. הרשות תוביל באמצעות פעולותיה לשיפור בביטחון האישי של תושבי מדינת ישראל.

ייעוד

הרשות תפעל לקידום הביטחון האישי בקרב אזרחי ישראל, למול מגוון הצרכים השונים, באמצעות הפעלה, ייזום ופיתוח של תכניות ומענים בתחומי פעילותה ובהתבסס על מומחיותה המקצועית ושיתופי פעולה עם גורמים האמונים, בין השאר, על שמירת הביטחון האישי במדינת ישראל.

מנהל התכנית: ויקטור גלאם

טלפון: 077-5671134 / דוא"ל : viktorg@kfar-yona.org.il

יעדי התכנית בכפר יונה:

 1. הגברת תחושת המוגנות והביטחון האישי במערכת החינוך.
 2. צמצום הקמות רעש, ונדליזם ובעיות נוספות, באמצעות   מתן מענה לנוער במרחב הציבורי.
 3. מתן חלופות פנאי חיוביות ובטוחות לבני הנוער.
 4. יצירת שפה אחידה – אפס סבלנות לאלימות!
 5. מתן מענה טיפולי, מקצועי, בהתמודדות עם תופעות האלימות.
 6. ניהול מבצעי משולב של כלל אירועי הביטחון בעיר.
 7. גיוס תושבים כשגרירים בקהילה.
 8. קידום מיזמים בהם בני נוער מובילים מהלכים למניעת אלימות והתמודדות עם נזקיה.
 9. עידוד אווירה שוללת אלימות ומחייבת אפס סבלנות לאלימות.
 10. הקניית כלים וידע לצוותים מקצועיים, הורים ומתנדבים.

אז מה אנחנו עושים בכפר יונה?

 • מדריכי מוגנות בחטיבות הביניים ובתיכון.
 • פיקוח ובקרה – מצלמות בגני ציבורים בעיר ו"מוקד רואה".
 • סיירת הורים – "עיניים פקוחות".
 • עגלת פנאי – "עגלילה" מועדון על גלגלים
 • נוער מתנדב במשמר אזרחי ותכניות מניעה בשת"פ משטרת ישראל תחנת שדות.
 • מגרשים מוארים – "כן לספורט. לא לאלימות!"
 • הרצאות וסדנאות להורים בתחום תרבות הפנאי של בני הנוער
 • תכניות התערבות בקהילה כדוגמת "אבות ובנים על המגרש".
 • תכניות מניעת אלימות, סמים ואלכוהול בבתי הספר.