פרוטוקולים ישיבות מליאה

פרוטוקולים מישיבות מליאה 2018-2019

פרוטוקולים 2019

 

פרוטוקולים 2018

לארכיון – פרוטוקולים לחצו כאן