דלג לתוכן

פרוטוקולים ישיבות מליאה ומועדים

מועדי הישיבות:

ישיבות מליאה מתקיימות אחת לחודש ביום שלישי הראשון לאותו חודש. להלן המועדים הבאים:

7.12.2021

4.1.2022

1.2.2022

1.3.2022

5.4.2022

3.5.2022

7.6.2022

5.7.2022

2.8.2022

6.9.2022

4.10.2022

1.11.2022

6.12.2022

פרוטוקולים 2022

 

לארכיון – פרוטוקולים לחצו כאן