דלג לתוכן

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מתאריך 1.6.2021