דלג לתוכן

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מתאריך 11.7.2021