דלג לתוכן

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מתאריך 12.4.2021