דלג לתוכן

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מתאריך 19.1.2021