דלג לתוכן

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מתאריך 22.6.2021