קו הזהב

מיזם קהילתי חדש של עיריית כפר יונה שהחל לאור ובעקבות משבר הקורונה ומטרתו להדק ולחזק את הקשר עם האוכלוסיה המבוגרת בעיר, למפות את צרכיה ולהעניק לה מענה בהתאם.

שמירה על קשר עם קשישים

כחלק מהמיזם בוצע מיפוי של האוכלוסיה המבוגרת בעיר מעל גיל 62 לאורו נערכים עימה שיחות טלפון באמצעות מתנדבים, תושבי העיר. במסגרת השיחות מבקשת העירייה לברר את מאפייני וצורכי האוכלוסיה זאת בכדי להעניק מענה ופתרונות לצרכים העולים.
כאמור, מטרתה של היוזמה היא להיות בקשר שיטתי עם כלל התושבות והתושבים המבוגרים בעיר בדגש אלו ואלה החסרים בעורף משפחתי, ולא רק בימי משבר הקורנה.
ראש העירייה, שושי כחלון כידור: "משבר הקורונה הותיר את האוכלוסייה המבוגרת בעיר חשופה ובסיטואציה מורכבת ולא פשוטה, חלקה אף ללא עורף משפחתי שיכול לסייע בידה, להקשיב לה ולתת מענה לבדידות המלווה אותה ולמצוקותיה. מדובר בציבור לא קטן שאנו חייבים לחבק ולעטוף כל שכן בימים אלה של חוסר וודאות והעדר בהירות לגבי עיתוי סיומם.